Vir julle en vir julle kinders – Gesinsdienspreke

R30.21

Uitgegee deur die Algemene Jeugkommissie Die fokus val opnuut weer op die gesin, omdat die gesin – ouers en kinders- vir die drie-enige God belangrik is. Die Here wil gesinne in die erediens ontmoet. Tydens die feesgebeure in die erediens, wil die Here hê dat ook die kinders deel sal wees van die skare wat Hom aanbid, loof, prys en dien.

SKU: 0947038647 Category:

Description

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE:  202

OPSOMMING: “Die fokus val opnuut weer op die gesin, omdat die gesin – ouers en kinders- vir die drie-enige God belangrik is. Die Here wil gesinne in die erediens ontmoet. Tydens die feesgebeure in die erediens, wil die Here hê dat ook die kinders deel sal wees van die skare wat Hom aanbid, loof, prys en dien.

Daar is reeds vir jare verskil van mening oor die kind en die erediens. Vanweë ondermeer die klem op die bevatlikheid van die kleiner kinders en die gebruik van aanskouingsmiddels en ander aktiwiteitsmateriaal is aparte kinderdienste in baie gemeentes ingestel.

Die Algemene Sinode het sedert 1974 beklemtoon dat kinders ‘n wesenlike deel van die erediens is.

Hierdie preke is slegs ‘n hulpmiddel met wenke. Mag dit vir u stimuleer om voortdurend te poog om die blye evangleie op ‘n eenvoudige en bevatlike, dog Skrifgetroue manier aan veral die kinders in die gemeente oor te dra.”

SKRYWER

Algemene Jeugkommissie