Verwondering

R135.00

Gelowiges ervaar tye van geloofsrus, van geloofsekerheid. Maar gelowiges ervaar ook tye van knaende twyfel wat ʼn diepe onrus in hulle aanwakker. Dit is dan dat gelowige twyfelaars vra of God in verhewe afgetrokkenheid sy gang gaan, ongeag wat met hulle, hulle geliefdes en die mense rondom hulle gebeur.

Dit is nie ʼn unieke geloofservaring, oftewel twyfelervaring, nie. Selfs die gelowiges van ouds het geworstel met die vraag: Is God ʼn afgetrokke God wat verhewe is bo alle pyn en lyding? Maar van waar kom hierdie twyfel wat so dikwels ons geloofsekerheid ondermyn en ons selfs ontredderd kan laat?

OOK BESKIKBAAR IN ENGELS

 

 

SKU: 9780864878908 Category:

Description

SUBTITEL: Geloofsrus in ʼn tyd van twyfel

FORMAATL Boek

AANTAL BLADSYE: 192

OPSOMMING: Gelowiges ervaar tye van geloofsrus, van geloofsekerheid. Maar gelowiges ervaar ook tye van knaende twyfel wat ʼn diepe onrus in hulle aanwakker. Dit is dan dat gelowige twyfelaars vra of God in verhewe afgetrokkenheid sy gang gaan, ongeag wat met hulle, hulle geliefdes en die mense rondom hulle gebeur.

Dit is nie ʼn unieke geloofservaring, oftewel twyfelervaring, nie. Selfs die gelowiges van ouds het geworstel met die vraag: Is God ʼn afgetrokke God wat verhewe is bo alle pyn en lyding? Maar van waar kom hierdie twyfel wat so dikwels ons geloofsekerheid ondermyn en ons selfs ontredderd kan laat?

In Verwondering lei Jaap Durand die leser tot die besef dat geloof veelkantig is. Al assosieer ons geloof gewoonlik met dinge soos vertroue en vaste sekerheid, is daar in ons geloofservaring ook ruimte vir vertwyfeling, verlange, soeke, vrae. Want geloof is nie staties of onveranderlik nie. Dit is dinamies, deel van die lewensavontuur, deel van ʼn pelgrimstog. Dit is nie ʼn probleem wat, eens en vir altyd, opgelos moet word nie, maar ʼn misterie wat keer op keer binnegegaan moet word.

Roerend toon Jaap Durand dan aan dat die geloofspelgrim op hierdie reis van twyfel na verwondering meermale by ʼn plek kan kom waar net één gebed sinvol is: Ek glo, Here, kom my ongeloof tot hulp.

INHOUD

  1. Twyfelende Christen
  2. Die broosheid van die geloof
  3. Lyding en geloofsaanvegting
  4. Alversoening?
  5. Onbegrensde geloof?
  6. Die geloofsuitdaging van die ateïsme
  7. Verwondering

SKRYWER

Jaap Durand is al op baie maniere vir sy lewenswerk en publikasies gehuldig. Sy agtergrond in teologie en filosofie, tesame met sy diep omgee vir mense en hulle geloofsvrae, het hom hierdie boek laat skryf.