U woord is ‘n lamp

R39.85

‘n Opsomming van die Verlossingsleer Die boekie bevat ‘n opsomming van die Bybelse verhaal van die skepping, sondeval en verlossing, dit verduidelik die inhoud van ons geloof en vertel oor die oorsprong van die kerk. Diep waarhede word op ‘n eenvoudige, verstaanbare manier verduidelik. Beskikbaar in Afrikaans, Engels, Xhosa, Sotho en Pedi. 

Clear
SKU: 9781868042494 Category:

Description

SUBTITEL: … en Bybelse antwoorde

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 76

OPSOMMING: Daar bestaan baie geestelike literatuur vir die toerusting van Christen-gelowiges. Materiaal oor die dieper waarhede van die Christelike geloof wat maklik verstaanbaar en verskrygbaar vir “gewone mense” is, is egter skaars. Hierdie publikasie is ‘n uitsondering.

Nadat U Woord is ‘n lamp 41 jaar gelede die eerste keer aan kerke en gelowiges in Suid-Afrikaans beskikbaar gestel is, is dit in nege tale vertaal en baie wyd verspreid. Dit is vandag steeds bruikbaar vir geestelike toerusting van alle ouderdomsgroepe. Dit is ‘n onontbeerlike hulpmiddel vir selfs volwasse Bybelstudiegroepe.

Ontdek hoe geloofsgemeenskappe die dieper waarhede en boustene van die Christelike geloof die laaste tyd verwaarloos het.

 Hierdie nuwe uitgawe is verwerk en bygewerk, spesiaal met die oog op ‘n nuwe geslag lesers. Die boekie bevat ‘n opsomming van die Bybelse verhaal van skepping, sondeval en verlossing. Dit verduidelik die inhoud van ons geloof en die oorsprong van die kerk.

INHOUD

1. Die Bybel-Media

2. God se Skepping

3. Die sondeval

4. Die straf op die sonde

5. Alle mense is sondaars

6. God se belofte van verlossing

7. Die Israeliete in Egipte

8. Die Here gee sy wet aan die Israeliete

9. Die doel van die wet van die Here

10. Die wet gee kennis van sonde en oordeel

11. Die wet vra om ‘n Verlosser

12. Die aanbidding van God en die Ou Testament

13. Die konings van Israel

14. Die getuienis van die profete oor die Verlosser

15. Die Verlosser, Jesus Christus, Seun van God

16. God die Seun word mens

17. Die werk van Christene

18. Jesus op pad na die kruis

19. Jesus word gekruisig

20. Die offer aan die kruis

21. Die opstanding van Christus

22. Die hemelvaart van Christus

23. Die wederkoms van Christus

24. Die werk van die Heilige Gees: Geloof

25. Die werk van die Heilige Gees: Bekering en wedergeboorte

26. Volharding in die geloof deur die Woord en sakrament

27. Doop en nagmaal

28. ‘n Lewe van dankbaarheid

29. Die kenmerke van ‘n lewe van dankbaarheid

30. Die vroeë kerk dra die evangelie uit

31. ‘n Kort geskiedenis van die kerkl

32. Die Apostoliese Geloofsbelydenis

OUTEUR

Jaap Du Rand is deur God begenadig en toegerus om die koninkryk van God op verskillende terreine te dien. Die titel van die 2009 Festschrift vir Jaap Durand (onder redaksie van Ernest Conradie en Christo Lombard) bring hierdie omvangryke diens en toegespitste fokus onder woorde: “Discerning God’s Justice in Church, Society and Academy.” In sy veelkleurige loopbaan was hy onder andere gemeentepredikant en professor in Sistematiese Teologie, asook Visie-Rektor van die Universiteit van Wes-Kaap. Op elke terrein waar hy saam met mense in God se diens gestaan het, het hy invloed uitgeoefen vanuit die grondoortuigings wat in hierdie ” Little green book” vervat is.