Soos ‘n blom na die son draai

R75,00

Liturgiese voorstelle vir gebruik in die algemene erediens en in ander spesifieke dienste. ’n Versameling liturgiese elemente, gebede, aanvangswoorde, formuliere, en so meer. Dit is ’n aanvullende hulpbron vir liturge en lidmate in hulle weeklikse erediensvoorbereiding, maar ook in die voorbereiding van ander aanbiddingsgeleenthede.

 

SKU: 9780864875228 Categories: ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Liturgiese voorstelle vir gebruik in die algemene erediens en in ander spesifieke dienste

FORMAAT: Sagteband

BLADSYE: 72

OPSOMMING: Soos ’n blom na die son draai; soos riviere na die see loop; soos ’n boom na die hemel opreik; soos skape agter hulle herder aanloop –so rig ons ons hart op die Here. Rig julle hart op die opgestane Here!– Anoniem

Die ontmoeting tussen God en mens in die erediens, of by ’n aanbiddingsgeleentheid, is een van die mens se grootste behoeftes. Die titel van hierdie boek en die eerste sin van die onbekende gedig hier bo – Soos ’n blom na die son draai – is ’n pragtige beeld wat die kernkarakter van hierdie besonderse ontmoeting tussen God en mens in aanbidding raakvat.

Die konteks waarin mense hulle bevind en wat voortdurend verander, beteken die ruimte van die liturgie moet hierdie voortdurende verandering in ag neem as dit betekenis na die ontmoeting tussen God en mens wil bring.

In hierdie boek gee die skrywer liturgiese voorstelle wat gelowiges hoofsaaklik kan help om deur hulle aanbidding aan die drie-enige God van die Bybel al die eer te bring – juis in ’n tydsgees waarbinne baie gelowiges op soek is na ander en nuwe uitdrukkingsvorme vir die aanbidding waartoe God ons nooi.

Soos ’n blom na die son draai bevat ’n versameling liturgiese elemente, gebede, aanvangswoorde, formuliere, en so meer. Dit is ’n aanvullende hulpbron vir liturge en lidmate in hulle weeklikse erediensvoorbereiding, maar ook in die voorbereiding van ander aanbiddingsgeleenthede.

INHOUD

Inleiding

1. Verskillende vorme van die liturgie en die vierslag-vorm

2. Liturgiese voorstelle vir die erediens

Inleiding

Aanvangswoord (Votum)

Seëngroet

Wet

Verootmoediging, skuldbelydenis en genadeverkondiging

Geloofsbelydenis

Epiklese (Gebed by die opening van die Woord)

Skriflesing

Toe-eiening

Getuies en getuienis

Doop

Nagmaal

Stilte

Aankondigings (Bulletin)

Litanie en voorbidding

Offergawes

Toewyding

Opdrag

Uitsending

Verbintenis

Sën

3. Liturgiese voorstelle vir enkele ander dienste

Adventsangdiens

Begrafnisdiens

Plasing of uitstrooi van as (“Commital service”)

Tenebrae

Bronnelys

SKRYWER

Cas Wepener het Teologie en Liturgie gestudeer aan die US en die Universiteit van Tilburg, Nederland. Tans is hy professor by UP se Fakulteit Teologie, in die Departement Praktiese Teologie. Buiten vele artikels vir akademiese tydskrifte het Cas al verskeie publikasies oor liturgie die lig laat sien, onder meer From fast to feast en Ontdekkings in die erediens. Sy voorlaaste publikasie by Bybel-Media is Aan tafel met Jesus. Hy is getroud met Clara en hule het drie kinders.