Real Lewe Take 1 – Huisgeloof Gespreksgids

R80.00

Die lewe saam met God is soos ’n reis wat nooit ophou nie. Jou doop en belydenis is belangrike bakens op jou geloofsreis. By jou doop beloof die Here om saam met jou die pad te loop.

SKU: 9781920089726 Categories: , , , , ,

Description

FORMAAT: Boek

OPSOMMING en INHOUD

 • Real lewe is die eerste van ’n nuwe reeks van vier vir die senior kategese.
 • Dit is ’n nuwe konsep vir die kategese aangesien dit die kerk en die huis bymekaar bring. 
 •Die boek dien as gespreksgids vir die jongmense tydens hulle ontmoetings by die kerk, en ook as gespreksgids vir die huis na die ontmoeting by die kerk. 

Waaruit bestaan die Real lewe-produk?
1. ’n Boek (gespreksgids) vir die jongmense wat by elke ontmoeting by die kerk gebruik word.
2. Dieselfde boek (gespreksgids) word omgedraai en dan dien dit as ’n gespreksgids vir die huis.
3. ’n DVD met die volgende:
3.1 ’n Volledige leiersgids vir elk van die 29 ontmoetings vir die kategeet of groepleier of fasiliteerder.
3.2 ’n Verskeidenheid gedrukte hulpmiddels wat by sommige ontmoetings uitgedeel kan word.
3.3 ’n Verskeidenheid videosnitte en klanksnitte wat by sommige ontmoetings gebruik kan word.
3.4 Erediensvoorstelle wat by die meeste van die ontmoetings gebruik kan word. Die idee is dat die erediens benut word om as “inleiding” te dien vir die betrokke ontmoeting op ’n betrokke Sondag.

Die doel van die materiaal is om die volgende drie dinge in jongmense se te bewerkstellig:
1. Creed to believe. Ons wil hulle geloof diepte gee, deur hulle te help om oor verskillende onderwerpe na te dink.
2. Code for the road. Ons wil hulle graag tools gee wat hulle sal help om die uitdagings van die lewe wat oor hulle pad kom aan te pak.
3. Dream to esteem. Ons wil hulle help om ’n droom in verhouding met die Here na te jaag.

Om dit te bereik, is daar 29 ontmoetings in die jaar (24 ontmoetings vir 24 Sondae; 5 ontmoetings wat die “kwessies-kategorie” aanvul en wat deur gemeentes gebruik kan word na gelang van hulle konteks. Deel van die 24 ontmoetings bestaan ook uit kwessie-ontmoetings.). Daar behoort ’n verskeidenheid van ontmoetings te wees. As jy byvoorbeeld ’n gesonde bord kos voor jou neersit, het jy groente, stysels, proteïne, ensovorts nodig. Daarom is daar verskillende dimensies in die kurrikulum.

Die indeling is soos volg:
1. 12 x Geloofsvensters
2. 5 x Kwessies
3. 4 x Oorsig oor die Woord
4. 3 x Ritme

(In die leiersgids gee ons die verskillende ontmoetings ’n agtergrondkleur om aan te dui met watter aspek ons besig is:
Geloofsvensters in blou, Kwessies in groen, Oorsig oor die Woord in rooi, Ritme in maroen).
Hierdie reeks is die eerste fase van ons neem-dit-huis-toe proses, waar ouers direk by hulle kinders se geloofsvorming betrokke kan raak. Dit word genoem HuisGeloof.

Nuut!
’n Deelnemersgids vir jongmense EN ouers in een!
Draai die deelnemersgids om vir die ouers se gids!
Ouerhuise is die belangrikste plek waar kinders en jongmense se geloof gevorm word. Navorsing toon dat jongmense die meeste van God, geloof en die wêreld by die huis leer. Gemeentes kan soveel moeite as moontlik doen, maar die meer-derheid van jongmense se geloof word by die huis gevorm. Volhou-bare geloof word by die ouerhuis gekweek.