Prente van die koninkryk

R60,00

Betree ‘n reis van selfontdekking en groei met “Jesus se gelykenisse oor God se nuwe wêreld.” Onder Jaco Thom se leiding onthul elke ontmoeting ‘n dieper begrip van geloof en die lewe. Leer hoe om God se koninkryk in jou daaglikse bestaan te sien en hoe om ‘n bron van hoop en liefde vir almal rondom jou te wees.
Elke gelykenis herdefinieer nie net ons insig in die nuwe wêreld nie, maar ook ons persoonlike lewens. Dit roep ons op om te verander, om ‘n lewende getuienis te word van die verandering wat ons in die wêreld wil sien. Maak jou lewe, ‘n verhaal van groei en betekenis. ***

SKU: 9780864877352 Categories: , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Jesus se gelykenisse oor God se nuwe wêreld. ‘n Ses-weke-Bybelstudie.

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 48

OPSOMMING: Iemand het gesê ‘n gelykenis is soos ’n grap. As jy dit eers moet verduidelik, is dit nie meer ’n grap nie. Só werk ‘n gelykenis ook. Dit skep ‘n beeld wat jy moet snap, en waarop jy moet reageer: met skok, verontwaardiging, verbasing … Jy kan nie neutraal bly of afgetrokke daarna luister en tog die boodskap verstaan wat dit wil oordra nie.

In hierdie Bybelstudie met ses ontmoetings lei Jaco Thom individue en kleingroepe deur Jesus se gelykenisse oor God se koninkryk, sy nuwe wêreld. Hierdie gelykenisse wil nie (net) ons insig in God se nuwe wêreld verander nie, maar ons hele lewe. Ons kan nie in die spieël van die gelykenisse kyk, die nuwe werklikheid van die koninkryk raaksien en dan maar net omdraai, wegstap en dieselfde bly nie. Ons moet met ons lewe daarop antwoord.

Prente van die koninkryk roep jou op om jou lewe te verander sodat jy hoe langer hoe meer ‘n teken van God se nuwe wêreld sal wees.

INHOUD

Voorwoord

1. In God se nuwe wêreld … is daar plek vir almal
Die verlore seun – Lukas 15:11-32

2. In God se nuwe wêreld … word die rolle omgekeer
Die ryk man en Lasarus – Lukas 16:19-31

3. In God se nuwe wêreld … leef ons met vergifnis
Die onbarmhartige skuldeiser – Matteus 18:21-35

4. In God se nuwe wêreld … werk óns somme nie so goed nie
Die arbeiders in die wingerd – Matteus 20:1-16

5. In God se nuwe wêreld … vier ons fees by sy banket
Die bruilof – Matteus 22:1-14

6. In God se nuwe wêreld … wag ons op die Bruidegom
Die tien meisies – Matteus 25:1-13

Riglyne vir groepleiers

SKRYWER

Jaco Thom is predikant van die NG gemeente Toringkerk in die Paarl, waar hy verantwoordelik is vir die kleingroepbediening van die gemeente. Hy is getroud met Elmien, ’n orrelis en musiekonderwyser. Hulle het drie dogters. Jaco het al verskeie Bybelstudieboeke die lig laat sien, en skryf verder veral Bybelse romans.