Ontmoet die toekoms

R150,00

12 rigtingwysers oor jong volwassenes, die kerk en spiritualiteit

Hoekom is daar al hoe minder jong volwassenes wat deel is van die kerk?

Hierdie brandende vraag het aanleiding gegee tot ‘n vyf jaar lange navorsingsprojek waarvan hierdie boek een van die uitkomste is. Die boek wil die vraag probeer antwoord dat as jong volwassenes nie meer in die ruimtes van die tradisionele kerk tuiskom nie, het hulle nog ‘n behoefte aan geloof en gemeenskap as volgelinge van Jesus? En indien wel, hoe lyk dit?

Ontmoet die Toekoms is gemik op jong volwassenes en enige persoon wat nuuskierig is oor hoe ‘n nuwe kerk gestalte gaan vind. As ons luister na jonger mense se ervarings van geloof, kan dit ons help om die toekoms te ontdek. Hierdie boek som 12 rigtingwysers op oor jongmense, die kerk en spiritualiteit.

Die formaat van die boek nooi die leser uit om deel te word van ‘n reis na die toekoms. Dit wil jou inspireer om deel te neem aan die gesprek. Ontmoet die Toekoms wil jou uitdaag om te eksperimenteer en te innoveer in jou eie konteks.

Ook beskikbaar in Engels:

SKU: DJ2023 Categories: , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: 12 rigtingwysers oor jong volwassenes, die kerk en spiritualiteit

FORMAAT: Boek

OPSOMMING: Hoekom is daar al hoe minder jong volwassenes wat deel is van die kerk?

Hierdie brandende vraag het aanleiding gegee tot ‘n vyf jaar lange navorsingsprojek waarvan hierdie boek een van die uitkomste is. Die boek wil die vraag probeer antwoord dat as jong volwassenes nie meer in die ruimtes van die tradisionele kerk tuiskom nie, het hulle nog ‘n behoefte aan geloof en gemeenskap as volgelinge van Jesus? En indien wel, hoe lyk dit?

Ontmoet die Toekoms is gemik op jong volwassenes en enige persoon wat nuuskierig is oor hoe ‘n nuwe kerk gestalte gaan vind. As ons luister na jonger mense se ervarings van geloof, kan dit ons help om die toekoms te ontdek. Hierdie boek som 12 rigtingwysers op oor jongmense, die kerk en spiritualiteit.

Die formaat van die boek nooi die leser uit om deel te word van ‘n reis na die toekoms. Dit wil jou inspireer om deel te neem aan die gesprek. Ontmoet die Toekoms wil jou uitdaag om te eksperimenteer en te innoveer in jou eie konteks.

SKRYWER: Anriëtte de Ridder, Francois Maritz en Stephan Naudé

You may also like…

 • Embrace the Future

  R150,00
  Add to cart
  R150,00

  12 trends on YOUNG ADULTS, THE CHURCH and SPIRITUALITY

  “Why are fewer and fewer young adults involved in the church?”

  This burning question led to a five-year-long research project, resulting in this book as one of the outcomes. The book addresses the question of whether young adults still have a need for faith and community as followers of Jesus, if they no longer feel at home in the spaces of the traditional church. And if so, what does it involve?

  Embrace the Future is aimed at young adults and anyone who wonders about how a new church will take shape. By listening to the experiences of a younger generation in matters of faith, it can help us discover the future. This book presents 12 trends on young adults, the church and spirituality. The format of the book invites the reader to become part of a journey into the future. It seeks to inspire you to join the conversation. Embrace the Future will challenge you to experiment and innovate in your own context.

  Also available in Afrikaans:

  Add to cart
  Kyk gou