Om te leef asof nie

R60.00

Met die heengaan van Russel Botman, rektor en visekanselier van die Universiteit van Stellenbosch op 28 Junie 2014, het Dirkie Smit sy weeklikse rubriek op Saterdae in Die Burger, “Geestelike waardes”, benut om aan hom hulde te bring. Dit het gelei tot die gedagte van hierdie huldigingsbundel met spesiaal uitgesoekte rubrieke uit “Geestelike waardes” oor ses temas wat Russel Botman besonder na aan die hart gelê het.

Description

SUBTITEL: Meditasies opgedra aan Russel Botman

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 144

UITGEWER: In samewerking met die Universiteit Stellenbosch

OPSOMMING: Met die heengaan van Russel Botman, rektor en visekanselier van die Universiteit van Stellenbosch op 28 Junie 2014, het Dirkie Smit sy weeklikse rubriek op Saterdae in Die Burger, “Geestelike waardes”, benut om aan hom hulde te bring.

Dit het gelei tot die gedagte van hierdie huldigingsbundel met spesiaal uitgesoekte rubrieke uit “Geestelike waardes” oor ses temas wat Russel Botman besonder na aan die hart gelê het.

Saam is al die rubrieke uitgekies om hulde te bring aan ʼn vriend, ʼn denkleier en ʼn teoloog wat baie mense se lewe ten goede geraak het en in die toekoms steeds sal raak.

INHOUD
Voorwoord
Inleiding
Deel 1 – Hoop en dóén
Deel 2 – Leierskap en die jeug
Deel 3 – Openheid en gesprek
Deel 4 – Moraliteit en menslikheid
Deel 5 – Volharding en sukses
Deel 6 – Broosheid en afskeid

LOF VIR OM TE LEES ASOF NIE

ʼn Mens ontmoet baie mense in jou lewe, maar sommige laat ʼn blywende indruk. So ʼn man was Russel.
Prof Eugene Cloete
Viserektor: Navorsing en Innovasie by Stellenbosch

Hierdie publikasie sal help om Russel Botman se nalatenskap as denkleier te laat voortleef. Selfs belangriker nog, dit sal studente inspireer om op sy nalatenskap voort te bou.
Dr Leslie van Rooi
Hoof: FVZS Instituut vir Studenteleierskapsontwikkeling

Hierdie boek kan lesers van verskillende agtergronde en ouderdomme help om die nalatenskap van Russel Botman nuut te deurdink, om geïnspireer te word vir ʼn lewe van saam onderweg wees oor allerlei grense heen, en van saam soek na ʼn lewe van menswaardigheid, geregtigheid en vryheid vir almal.
Nico Koopman
Dekaan: Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch

SKRYWER

Dirkie Smit is dosent in Sistematiese Teologie by die Universiteit Stellenbosch. Hy is ʼn baie gewilde spreker en het al verskeie teologiese toekennings en eredoktorsgrade ontvang.