Markus 8 – 16

R190,00

Markus skryf in ongeveer 65 nC vir gelowiges in Rome. Nero maai hulle af. Wonders bevry hulle nié uit sy wrede kloue nie. Die Jesus-gebeure inspireer hulle om hulle kruise deur die strate van Rome op pad na hulle dood te dra. Volgelinge van die Een wat gekruisig is. Markus laat ons egter besef in God se wêreld is die kruis die teken van sy liefde vir ons. Hy wys vir ons sy omgee tot in die dood.

Ons ken die storie. Pilatus is die magtige; Jesus is die magtelose. Die magtige is met reg bang hy verloor sy mag. Die Magtelose lê alle mag vrywillig af. Jesus sterf. En dan die wonder bo alle wonders, die wonder wat alle ander wonders onnodig en oorbodig maak: Die graf is leeg! Hoe uitsonderlik anders is ons God!

SKU: 9780864879097 Categories: , ,
Vra vir meer inligting

Description

Markus 8 – 16: Gestroop! Volgelinge van die Een wat gekruisig is. Met gespreksvrae vir Bybelstudiegroepe en kleingroepe

FORMAAT: Boek

AANTAL BALDSYE:

OPSOMMING: Markus skryf in ongeveer 65 nC vir gelowiges in Rome. Nero maai hulle af. Wonders bevry hulle nié uit sy wrede kloue nie. Die Jesus-gebeure inspireer hulle om hulle kruise deur die strate van Rome op pad na hulle dood te dra. Volgelinge van die Een wat gekruisig is. Markus laat ons egter besef in God se wêreld is die kruis die teken van sy liefde vir ons. Hy wys vir ons sy omgee tot in die dood.

Ons ken die storie. Pilatus is die magtige; Jesus is die magtelose. Die magtige is met reg bang hy verloor sy mag. Die Magtelose lê alle mag vrywillig af. Jesus sterf. En dan die wonder bo alle wonders, die wonder wat alle ander wonders onnodig en oorbodig maak: Die graf is leeg! Hoe uitsonderlik anders is ons God!

INHOUD

 1. Die dood is nie die einde nie (Mark 8:34 – 9:1)
 2. Nooit godverlate nie (Mark 9:2-13)
 3. Lewende beelde (Mark 9:14-29)
 4. ’n Onbelangrike tussen belangrikes (Mark 9:30-40)
 5. Van alle eer gestroop (Mark 9:41-50)
 6. God se bedoeling vir verhoudings (Mark 10:1-12)
 7. Volg in Jesus se voetspore (Mark 10:13-22)
 8. Eerste of laaste? (Mark 10:23-31)
 9. In diens van mekaar (Mark 10:32-45)
 10. Ontferm U oor my! (Mark 10:46-52)
 11. Wees ons genadig! (Mark 11:1-11)
 12. Gebed in die plek van die tempel (Mark 11:12-26)
 13. ’n Ander koers (Mark 11:27-33)
 14. Verduister of vertoon? (Mark 12:1-12)
 15. Of-of? En-en! (Mark 12:13-17)
 16. ’n God van lewendes (Mark 12:18-27)
 17. Die grootste van almal (Mark 12:28-34)
 18. Uitsonderlik anders! (Mark 12:35-37)
 19. Onreg die probleem (Mark 12:38-44)
 20. Bitter pynlik (Mark 13:1-13)
 21. Skrikwekkend verskriklik (Mark 13:14-20)
 22. Reeds aangebreek (Mark 13:21-37)
 23. Die komplot gaan slaag (Mark 14:1-16)
 24. Eerder versigtig as oormoedig (Mark 14:17-31)
 25. God se antwoord op Genesis (Mark 14:32-52)
 26. Jesus kyk onreg in die oë (Mark 14:53-65)
 27. Ek ken jou! (Mark 14:66-72)
 28. Verskil soos dag en nag (Mark 15:1-15)
 29. Laer as laag (Mark 15:16-32)
 30. Enduit (Mark 15:33-47)
 31. ’n Leë graf (Mark 16:1-8)

SKRYWERS
Kobus Myburgh het hierdie Bybelstudie oorspronklik in die NG gemeente Wierdapark in Centurion aangebied en Annene Mullins het dit verwerk en verwoord in ʼn Bybelstudieboek.
Johannes Mouton (wat die gespreksvrae opgestel het) is leraar van die NG Kerk Table View, Kaapstad.

I