Loskerf

R60,00

Loskerf is ʼn gespreksgids vir 6 weke met ʼn tema vir elke week. Elke tema beeld ʼn faset van die (her)skeppingsproses van God met ons uit:

 • Oopkerf – oor gebed
 • Saamkerf – oor omarming
 • Opkerf – oor gesamentlike maaltye
 • Wegkerf – oor besittings
 • Inkerf – oor ons reis na binne
 • Uitkerf – oor lyding, en spesifiek Jesus se lyding
SKU: 9780947038229 Categories: , , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: 30 dae deur Markus

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 136

OPSOMMING: ʼn Gespreksgids spesiaal vir Lydenstyd

 • 6 groepstudies
 • 30 individuele studies

Loskerf is ʼn gespreksgids vir 6 weke met ʼn tema vir elke week. Elke tema beeld ʼn faset van die (her)skeppingsproses van God met ons uit:

 • Oopkerf – oor gebed
 • Saamkerf – oor omarming
 • Opkerf – oor gesamentlike maaltye
 • Wegkerf – oor besittings
 • Inkerf – oor ons reis na binne
 • Uitkerf – oor lyding, en spesifiek Jesus se lyding

Die eerste vyf temas sluit aan by die reisverhaal in Lukas se Evangelie en fokus veral op Lydenstyd. Die laaste week se tema gaan oor die versoening wat Jesus deur sy lyding en dood bewerk het. Hierdie temas kan ook vir oordenkings tydens die Groot Lydensweek gebruik word.

INHOUD

Inleiding tot Lukas se reisverhaal

Week 1: Oopkerf
Groepstudie: Here, leer ons bid (Luk 11:1-4)
Dag 1: Kerf voortdurend (Luk 11:5-13)
Dag 2: Kerf en laat kerf (Luk 17:11-19)
Dag 3: Kerf geduldig (Luk 18:1-8)
Dag 4: Kerf jouself oop (Luk 18:9-14)
Dag 5: Gebed kerf ʼn visie oop (Luk 10:1-3)

Week 2: Saamkerf
Groepstudie: Saamkerf oor klowe heen (Luk 9:51-56)
Dag 1: Aanpasbare agendas (Luk 18:15-17)
Dag 2: Saamkerf van gelykes (Luk 13:10-17)
Dag 3: Wanneer ver naby kom (Luk 10:25-37)
Dag 4: Saam in siekte (Luk 14:1-6)
Dag 5: Geeneen minder of meer (Luk 18:35-43)

Week 3: Opkerf
Groepstudie: Kelners (Luk 17:7-10)
Dag 1: Eet wat op jou bord is (Luk 10:1-12)
Dag 2: Tafelmaniere (Luk 14:7-14)
Dag 3: Gastelys (Luk 14:15-25)
Dag 4: Sout (Luk 14:34-35)
Dag 5: Maaltyd is deeltyd (Luk 15:11-32)

Week 4: Wegkerf
Groepstudie: Brugbou (Luk 16:19-31)
Dag 1: Om weg te sny (Luk 12:13-21)
Dag 2: Bang vir verloor (Luk 12:22-34)
Dag 3: Slim kerf (Luk 16:1-9)
Dag 4: Ewig kerf (Luk 18:18-30)
Dag 5: Regmaak wat stukkend is (Luk 19:1-10)

Week 5: Inkerf
Groepstudie: Inkerf begin by jou ore (Luk 10:38-42)
Dag 1: Wat maak Jesus bly? (Luk 10:21-24)
Dag 2: Wat maak óns bly? (Luk 11:24-28)
Dag 3: Inkerf en uitkyk (Luk 11:33-36)
Dag 4: Buite blink en binne … (Luk 11:37-42)
Dag 5: Wat gaan régtig in jou hart aan? (Luk 12:1-3)

Week 6: Uitkerf
Groepstudie: Petrus verloën Jesus (Luk 22:31-34, 54-62)
Dag 1: Jesus kerf ’n gemeenskap uit (Luk 22:14-23)
Dag 2: Jesus in Getsemane (Luk 22:39-46)
Dag 3: Vader, vergewe … (Luk 23:26-34)
Dag 4: Jesus, dink aan my … (Luk 23:35-43)
Dag 5: Vader, in u hande … (Luk 23:44-49)

SKRYWERS
Andries Cilliers is predikant by NG gemeente Sonstraal in Durbanville. Hy is lief vir sy gesin, vir sy werk en vir lees.
Johann du Plessis is predikant by die NG gemeente Kenridge. Hy is betrokke by die voortgesette opleiding van predikante in Afrika (Malawi, Oos-Kaap, Botswana). Sy fokusarea in die gemeente is die bediening na buite en die Bybelskool.
Melanie Thirion is sedert 2005 by jeugbediening betrokke. Tans is sy by die NG gemeente Kenridge. Sy is getroud met Christi en hulle het twee dogters wat vir haar die betekenis van genade, slaap en sterk koffie geleer het.
Christi Thirion is sedert 2004 voltyds in die bediening. Sedert die begin van 2015 is hy predikant by die NG gemeente Kenridge. Sy fokus is studente (veral die US se Tygerberg-kampus) en jong werkende volwassenes. Hy is getroud met Melanie en hulle het twee pragtige dogters wat hulle idees oor God en die wêreld buite die lyne en boksies van tradisie inkleur.
Nina Müller van Velden is projekkoördineerder van die Glossarium Projek van die Fakulteit Teologie aan die US.  Hierdie projek ontwikkel ʼn drietalige (Afrikaans, Engels en isiXhosa) elektroniese vakwoordeboek vir teologiestudente, spesifiek vir gebruik op mobiele apparaat (mobile devices).  Intussen werk sy aan haar doktorstesis in Nuwe Testament, met die fokus op gender-kwessies en die Johannesevangelie.

Laai video onderhoud met skrywers hier af.