Lewend en kragtig? (e-Boek)

R30.00

In hierdie boek wys Ernst Conradie enersyds ’n intervensionistiese opvatting van God se handelinge af – as sou God se optrede die “wette van die natuur” per definisie deurbreek.

Kliek hier vir die sagteband-weergawe

SKU: 9780864874924 Categories: ,

Description

SUBTITEL: In gesprek oor… God se handelinge in die wêreld

FORMAAT: Elektroniese boek in die ePub-formaat.

OPSOMMING: In hierdie boek wys Ernst Conradie enersyds ’n intervensionistiese opvatting van God se handelinge af – as sou God se optrede die “wette van die natuur” per definisie deurbreek. Andersyds word ook ’n reduksionistiese opvatting daarvan afgewys – wat groter gehele tot die boustene daarvan reduseer en so groter kompleksiteit en die moontlikheid van vorms van transendensie metodologies ontken. In hierdie boek word vier alternatiewe benaderings tot ’n verstaan van God se handelinge in die beskikbare literatuur geïdentifiseer en krities ontleed.

INHOUD:

Voorwoord
Oor die skrywer
Opdrag

1. Die vraag na God se handelinge
Op ’n persoonlike noot
Oortuigings en aanvegtings
’n Vraag met ’n lang geskiedenis
Die doel en struktuur van hierdie boek

2. Die wetenskap en geloof (in God se handelinge)
Geloofskennis en ander soorte kennis
Kennis op soek na geloofsinsig?
Geloof op soek na begrip?
Geloof as aanvulling vir kennis?
Geloof en rede geskei van mekaar?
Die wetenskap bevry van geloof en kerklike inmenging?
Geloof op grondslag van kennis?
Die wetenskap ondermyn geloof?
Geloof as wetenskap?
Geloof en die wetenskap verwyderd van mekaar?
Die wetenskap as godsdiens?
Geloof en die wetenskap in harmonie?
Die versmelting van geloof en die wetenskap?
Die verskil tussen geloofskennis en ander vorme van kennis

3. Christelike belydenisse oor God se handelinge
Die hart van die Christelike belydenis
Hoe is God werksaam?
Waar kom hierdie belydenis vandaan?
Kom ons kyk ver terug …
Wanneer gebeure aan God toegeskryf word: Bybelse voorbeelde
Vlakke van toeskrywing
Wanneer gebeure aan God toegeskryf word: eietydse voorbeelde Retrospektief én prospektief?
’n Onvermybare vraag?

4. Gesprekspunte oor God se handelinge
Maak dit (nog) enige sin om van God se werksaamheid in die wêreld te praat?
Wat is die verband tussen “die natuurwette” en God se handelinge?
Is God se handelinge versoenbaar met wetenskaplike determinisme, of juis nié?
Watter rol speel ewekansigheid in God se handelinge?
Tree God net in die algemeen op of ook in die besonder?
As God wel in die besonder optree, waaraan kan ons God se optrede verbind?
Is God se handelinge “objektief” of bloot “subjektief”?
Maar waar lê die sogenaamde “causal joint”?
’n Voorlopige opsomming

5. Standpunte oor God se handelinge
Die rol van ontluiking (emergence)
Die keersy van ontluiking

Kamp 1: Daar kan ’n spesifieke causal joint vir God se handelinge aangedui word op grond van die bestaan van sekere onvulbare gapings
Robert John Russell en ander
John Polkinghorne
Philip Clayton

Kamp 2: Dit is futiel om ’n causal joint binne die wêreld te probeer identifiseer; God werk eerder in op die wêreld in die geheel
Arthur Peacocke
Die wêreld as God se liggaam?

Kamp 3: Die wyse waarop God in die wêreld werksaam is, bly ’n misterie; as daar iewers ’n causal joint bestaan, kan ons eintlik niks daaroor sê nie
Keith Ward
William Stoeger
Denis Edwards

Kamp 4: Dit is beter om geensins van spesifieke handelinge van God te praat nie – dit maak die probleem van lyding net erger
Maurice Wiles
Wesley Wildman

6. Vertrekpunte vir verdere gesprek
Is daar ’n punt waar denke ophou en geloof begin?
Enkele waarnemings wat die gesprek oor God se handelinge betref
Voorstelle vir verdere nadenke
God se krag: oor oorsaak en gevolg
Kom ons vat saam
Geselekteerde literatuur

SKRYWER

Professor Ernst Conradie gee klas by die Universiteit van die Wes-Kaap in die die Departement van Godsdiens en Teologie. Hy het sy doktorsgraad in 1992 ontvang, en het intussen meer as 100 publikasies en artikels die lig laat sien. Sy spesialiteitsvelde is ekologiese teologie, sistematiese teologie en ook teologiese hermeunitiek. Sy boek Waar op dees aarde vind mens God? het in 2007 die Andrew Murray-prys vir ’n teologiese werk ontvang.