Lesse wat leef (4-8 jaar) Van Josua tot Jona

R150.01

Verhale word nie net vertel nie – dit “beweeg” deur ervaringsleer en ‘n v erskeidenheid ander leer-aktwiteite. Die onthou-rympies help hulle om gebeure, name en die kernboodskap te onthou.

Description

SUBTITEL: 26 chronologies verhalende Bybellesse vir vier- tot agtjariges met visuele hulpmiddels en werkblaaie.

OPSOMMING: Kinders leer deur pret, spel, nabootsing, waarneming en ervaring. Elke bundel bevat ook  wenke vir dinamiese lesaanbieding, metodiek van storievertel, ervaringsleer, verhoudingsbou, ensovoorts.

INHOUD (eerste agt temas)
Die Tabernakel en die ark
Die twaalf spioene
Jerigo word verken
Die intog in Kanaän
Inname van Jerigo
Die ongehoorsame volk
Die “swak” Rigter: Gideon
Die “sterk” Rigter: Simson

SKRYWER
Susan Fourie het reeds verskeie boeke oor Godsdiensopvoeding gepubliseer.