Leef (nou) soos julle geroep is

R85.00

Die verdeeldheid in Efese het Paulus ’n brief aan die gemeente laat skryf met die vermaning: Leef nou soos julle geroep is. Die 13 Bybelstudies ontgin die ryke inhoud van Efesiërs. Dit sal gelowiges aanspoor om mekaar te vind en die eenheid onder mekaar te koester.

Description

SUBTITEL: 13 Bybelstudies oor Efesiërs

FORMAAT: Boek

BLADSYE: 80

OPSOMMING: KONFLIK – In die tyd toe die Efesiërbrief geskryf is, was daar heelwat spanning tussen die Jode en die heidene in Efese. Die heidene het met die Jode gespot oor hulle aandrang op die besnydenis. Hulle het die Jode verkwalik omdat hulle die Sabbat onderhou en dus nie as soldate baie bruikbaar was nie en ook omdat hulle nie wou deelneem aan die heidense stadsfeeste nie.

Die Jode het op hulle beurt geweier om ’n heiden se huis binne te gaan en/of heidene in hulle huise te ontvang. In die voorste gedeelte van die tempelterrein in Jerusalem was daar selfs ’n muur waaragter geen heiden toegelaat is om in te gaan nie.

Toe bekeerlinge uit die Jode sowel as uit die heidene by die gemeente aansluit, is die sosiale spanning tussen hierdie twee groepe in die kerk ingedra. Die verdeeldheid van die stadsbevolking het ook in die kerk kop uitgesteek.

VERDRAAGSAAM – Dit is toe dat Paulus ’n brief aan die gemeente in Efese skryf: Los julle onderlinge struwelinge, lewe in vrede met mekaar en verdra mekaar met geduld. Laat julle roeping julle leefstyl bepaal … leef nou soos julle geroep is.

Die 13 Bybelstudies in Leef (nou) soos julle geroep isontgin die ryke inhoud van Efesiërs. Dit sal gelowiges aanspoor om mekaar te vind en die eenheid onder mekaar te koester.

UITGEWER: Bybelkor

SKRYWER

Dr Johnnie Roberts is ’n emeritusprofessor in Nuwe Testament aan UNISA. Hy het sy doktorale proefskrif oor die opbou van die kerk in die Efese-brief gedoen. Hy is die skrywer, medeskrywer en redakteur/mederedakteur van ongeveer tagtig boeke, artikels en dele van boeke.