Kruisgesante oorkant die Kei

R160.00

Dalk is dit waar dat hierdie boek “an uneasy story” vertel. Tog, watter wonderlike voorreg was dit om deel van hierdie ongemaklike storie te kon wees! Dit gaan hier nie net oor ’n nostalgiese terugblik op die verlede nie; die doel is eerder om lesers terug te voer om met dankbaarheid na te dink oor hulle aandeel aan die bitter-soet verhaal van God se werk in Transkei. Dit sal ’n bonus wees as dit ’n nuwe geslag inspireer om op ander maniere, in ander tye en op ander plekke deel van God se genadewerk in hierdie wêreld te word. Ons roeping bly immers altyd van krag.

SKU: 9780864877437 Categories: ,

Description

SUBTITEL: Persoonlike herinneringe

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 280

UITGEWER: Bybelkor insamewerking met Christelike Lektuur Fonds (CLF)

OPSOMMING: In Kruisgesante oorkant die Kei vertel 112 stemme, elk in hulle unieke taal en styl, die storie van sendelinge van die NG Kerk in Transkei. Hulle belewenisse is lappies met verskillende patrone, teksture en kleure wat uiteindelik ’n bont lappieskombers vorm. Dié lappieskombers vertel van unieke geestelike ervarings, nuwe insigte, teleurstellings, krisisse en betekenisvolle momente. Ons het selfs ’n klompie foto’s bygevoeg.

Dalk is dit waar dat hierdie boek “an uneasy story” vertel. Tog, watter wonderlike voorreg was dit om deel van hierdie ongemaklike storie te kon wees! Dit gaan hier nie net oor ’n nostalgiese terugblik op die verlede nie; die doel is eerder om lesers terug te voer om met dankbaarheid na te dink oor hulle aandeel aan die bitter-soet verhaal van God se werk in Transkei. Dit sal ’n bonus wees as dit ’n nuwe geslag inspireer om op ander maniere, in ander tye en op ander plekke deel van God se genadewerk in hierdie wêreld te word. Ons roeping bly immers altyd van krag.

INHOUD

Voorwoord

Erkennings

Kaart: Transkei 1960

1. Die evangelie onder die Xhosasprekendes

Aan die Oosgrens

Waar pas die NG Kerk in hierdie prentjie?

Stroomversnelling

Ingrypende veranderings

2. Die herinneringe

Rietvlei

Isilimela

Cala

Decoligny

Decoligny Teologiese Skool

Cicirha

Mount Ayliff

Zithulele

Madwaleni

Sterkspruit

Canzibe

Efata

Engcobo

Lusikisiki

Bizana

Bambisana

Cofimvaba

Sipetu

Thafalofefe

3. Slotwoord

4. Register van name

5. Bronnelys

6. Byskrifte by foto’s

SKRYWERS

Hennie Pretorius (samesteller) en 112 sendelinge wat oor die jare heen by die sending in die Transkei betrokke was.