Jong teoloë praat saam …

R80.01R165.00

In hierdie boek tree jong teoloë vanuit die rykdom van die Christelike tradisie met hedendaagse geloofs- en lewensvrae in gesprek.  Dié groep jong teoloë, wat aan verskeie teologiese fakulteite in Suid-Afrika afgestudeer het, deel deur hulle bydraes die vrug van hulle groei en ontwikkeling in die teologie met die breër kerklike publiek. Die bydraes is georden in drie teologiese bundels – bronne, geloofsoortuigings en gebruike – en neem die leser in ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap. Die bydraes sal verdere gesprek aanmoedig omdat dit fokus op sake wat tans sentraal staan in kerklike en publieke debatte in plaaslike en internasionale kontekste.

OOK BESKIKBAAR IN PDF FORMAAT

Clear

Description

SUBTITEL: oor God, gemeentes en geloof

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 256

SOPSOMMING: In hierdie boek tree jong teoloë vanuit die rykdom van die Christelike tradisie met hedendaagse geloofs- en lewensvrae in gesprek.  Dié groep jong teoloë, wat aan verskeie teologiese fakulteite in Suid-Afrika afgestudeer het, deel deur hulle bydraes die vrug van hulle groei en ontwikkeling in die teologie met die breër kerklike publiek. Die bydraes is georden in drie teologiese bundels – bronne, geloofsoortuigings en gebruike – en neem die leser in ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap. Die bydraes sal verdere gesprek aanmoedig omdat dit fokus op sake wat tans sentraal staan in kerklike en publieke debatte in plaaslike en internasionale kontekste.

INHOUD

Voorwoord
Inleiding

Afdeling A: Bronne
1. Eggo’s van oorlog in Habakuk 2:4 – ’n Perspektief op lewe
Annette Potgieter, Universiteit Pretoria
2. Waar daar hoop is, mag daar gekla word: Enkele eksegetiese aantekeninge by Klaagliedere 5:19-22
Gideon R Kotzé, Universiteit Stellenbosch
3. A possible interpretive approach for reading the Song of Songs sexually and spiritually
Marlene Oosthuizen, University of the Free State
4. On the right hand of God – perspectives induced by Psalm 110:1 for a postmodern South African context
Lodewyk Sutton, University of Pretoria
5. ? Studie van die retoriek in Handelinge 15
Ernst Breet, Universiteit Vrystaat

Afdeling B: Geloofsoortuigings
6. Dissipelskap vir ’n demokratiese Suid-Afrika
Andrew J Barnard, Universiteit Vrystaat
7. Missionale bediening in die middestad
Peter Kotze, Universiteit Pretoria

8. Of poetics and possibility: Richard Kearney’s God-who-may-be
Yolande Steenkamp, University of Pretoria
9. Fully alive? On God and human flourishing
Nadia Marais, Stellenbosch University

Afdeling C: Gebruike
10. Die pastorale dimensie van die nagmaal: ? Prakties-teologiese verkenning
Suzanne van der Merwe, Universiteit Pretoria
11. Doopkategese in praktyk: ’n Studie in die Ring van Barberton
Eliska Muller, Universiteit Pretoria
12. Rouproses in Job: Insigte vanuit ’n psigososiale teorie
Delmarie Viljoen, Universiteit Stellenbosch
13. Die waarde van liturgiese momente in sport
Daléne Flynn, Universiteit Pretoria
14. ’n Ekologiese lewenstyl as getuienis?
Leonie Johnson, Universiteit Pretoria
15. Die funksie van huil in die pastoraat
Liza Steenekamp, Universiteit Pretoria

Iets meer oor die bydraers

REDAKTEURS
Annette Potgieter is tans besig met haar PhD aan die Humboldt Universität zu Berlin in Duitsland. Sy is ? proponent in die NG Kerk en ? Nuwe Testament-navorsingsgenoot van die Universiteit van Pretoria.

Cas Wepener is mede-professor in die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria en het al talle publikasies oor vernuwende liturgie laat verskyn.

 

Additional Information

Formaat

Gedrukte boek, Elektroniese PDF