Jong teoloë praat saam

Sale!

R50.00

In hierdie boek tree jong teoloë vanuit die rykdom van die Christelike tradisie met hedendaagse geloofs- en lewensvrae in gesprek.

Dié groep jong teoloë, wat aan verskeie teologiese fakulteite in Suid-Afrika afgestudeer het, deel deur hulle bydraes die vrug van hulle groei en ontwikkeling in die teologie met die breër kerklike publiek.

Die bydraes is georden in drie teologiese bundels – bronne, geloofsoortuigings en gebruike – en neem die leser in ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap.

Die bydraes sal verdere gesprek aanmoedig omdat dit fokus op sake wat tans sentraal staan in kerklike en publieke debatte in plaaslike en internasionale kontekste.

SKU: 9780864877444 Categories: , , ,

Description

SUBTITEL: oor God, gemeentes en geloof

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 256

OPSOMMING: In hierdie boek tree jong teoloë vanuit die rykdom van die Christelike tradisie met hedendaagse geloofs- en lewensvrae in gesprek.

Dié groep jong teoloë, wat aan verskeie teologiese fakulteite in Suid-Afrika afgestudeer het, deel deur hulle bydraes die vrug van hulle groei en ontwikkeling in die teologie met die breër kerklike publiek.

Die bydraes is georden in drie teologiese bundels – bronne, geloofsoortuigings en gebruike – en neem die leser in ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap.

Die bydraes sal verdere gesprek aanmoedig omdat dit fokus op sake wat tans sentraal staan in kerklike en publieke debatte in plaaslike en internasionale kontekste.

INHOUD:

Voorwoord
Inleiding

Afdeling A: Bronne
1. Eggo’s van oorlog in Habakuk 2:4 – ’n Perspektief op lewe – Annette Potgieter, Universiteit Pretoria
2. Waar daar hoop is, mag daar gekla word: Enkele eksegetiese aantekeninge by Klaagliedere 5:19-22 – Gideon R Kotzé, Universiteit Stellenbosch
3. A possible interpretive approach for reading the Song of Songs sexually and spiritually – Marlene Oosthuizen, University of the Free State
4. On the right hand of God – perspectives induced by Psalm 110:1 for a postmodern South African context – Lodewyk Sutton, University of Pretoria
5. ʼn Studie van die retoriek in Handelinge 15 – Ernst Breet, Universiteit Vrystaat

Afdeling B: Geloofsoortuigings
6. Dissipelskap vir ’n demokratiese Suid-Afrika – Andrew J Barnard, Universiteit Vrystaat
7. Missionale bediening in die middestad – Peter Kotze, Universiteit Pretoria
8. Of poetics and possibility: Richard Kearney’s God-who-may-be – Yolande Steenkamp, University of Pretoria
9. Fully alive? On God and human flourishing – Nadia Marais, Stellenbosch University

Afdeling C: Gebruike
10. Die pastorale dimensie van die nagmaal: ʼn Prakties-teologiese verkenning – Suzanne van der Merwe, Universiteit Pretoria
11. Doopkategese in praktyk: ’n Studie in die Ring van Barberton – Eliska Muller, Universiteit Pretoria
12. Rouproses in Job: Insigte vanuit ’n psigososiale teorie – Delmarie Viljoen, Universiteit Stellenbosch
13. Die waarde van liturgiese momente in sport – Daléne Flynn, Universiteit Pretoria
14. ’n Ekologiese lewenstyl as getuienis? – Leonie Johnson, Universiteit Pretoria
15. Die funksie van huil in die pastoraat – Liza Steenekamp, Universiteit Pretoria

Iets meer oor die bydraers

SKRYWER: Annette Potgieter is tans besig met haar PhD aan die Humboldt Universität zu Berlin in Duitsland. Sy is ʼn proponent in die NG Kerk en ʼn Nuwe Testament-navorsingsgenoot van die Universiteit van Pretoria.

Cas Wepener is mede-professor in die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van Pretoria en het al talle publikasies oor vernuwende liturgie laat verskyn.