Jesaja (e-Boek)

R200.00

Verklaar deur H.A.J. Kruger

Jesaja vorm deel van die Insig in die Bybel-reeks, ‘n vers-vir-vers studie van die Bybel. Die boek sluit in: agtergrond, indeling en vers-vir-vers verklaring van die boek Jesaja. Ander titels beskikbaar in die Insig in die Bybel-reeks: Sefanja, Matteus, Josua, Nahum, Die briewe van Johannes, Numeri, Hosea.

Formaat: Elektroniese boek in ePub-formaat. Die boek vertoon optimaal op toestelle met groter skerms (tablette of rekenaars).

Description

SUBTITEL: Vers-vir-vers studie van die Bybel

FORMAAT: Elektroniese boek in die ePub-formaat

BLADSYE: Ongeveer 200, afhangende van die e-leser

UNIEKE VERKOOPSPUNTE:

 • Diepgaande verklaring van die bronteks
 • Ontleding van die agtergrond waarteen die boek geskryf is
 • Voorgestelde indeling van die boek
 • Geskryf in maklik verstaanbare Afrikaans
 • Uitstekend geskik vir Bybelstudie en persoonlike studie
 • Volg verskillende Afrikaanse vertalings van die Bybel (insluitend 1953 en 1983)

TEIKENMARK:

 • Volwasse mans en vroue
 • Predikante
 • Groepleiers van Bybelstudie- en kleingroepe
 • Ouderlinge
 • Gemeenteleiers
 • Studente

INHOUDSOPGAWE

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Die inhoud van die Jesajaboek
 4. Die samestelling van die Jesajaboek
 5. Enkele kernbegrippe in die Jesajaboek
 6. Die Messiaanse idee
 7. Eskatologie
 8. Die verbond
 9. Die Wet (of “Tora”)
 10. Reg en onreg
 11. Die Here en die gode
 12. Die boodskap van die boek
 13. Die Nuwe Testament
 14. Die verklaring van die boek (Jesaja 1-66)
 15. Trajekte
 16. Bronnelys