In Christus saam op pad

R70,00

Ontdek die rykdom van ‘n saamreis met Christus deur die opwindende boek, “In Christus saam op pad.”

Soos die inspirerende verhaal van die Emmausgangers in Lukas 24, verkondig hierdie boek ‘n reis van geloof en verbondenheid. Dit wys ons dat ons nie alleen is nie – ons is saam op pad met Jesus en mekaar. Die boek deel kernwaardes soos eerlikheid, respek, en deernis wat ons lewe ryker maak.

Vir enige individu of kleingroep, bied hierdie boek ‘n nuwe uitkyk op bediening en selfontdekking. Kom stap saam, ontdek die krag van God se wil, en ervaar ‘n lewe van vervulling en vreugde. ***

Ander boeke in die Christus-trilogie:

In Christus is ons hoop

In pas met Christus

SKU: 9780864877420 Categories: , ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Die Emmausgangers se ontmoeting met Jesus – ’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE:64

OPSOMMING: In Christus saam op pad …
• verwoord die oortuiging dat ons saam met en in Jesus Christus op reis is, soos die Emmausgangers in Lukas 24.
• bely dat ons weens ons verhouding met Christus diep aan mekaar verbind is.
• weerspieël die oortuiging dat ons ook sáám met ander reisgenote op hierdie pad stap.
• bevestig die kernwaardes wat tydens hierdie reis vir ons belangrik is, soos deursigtigheid, eerlikheid, waagmoed, respek, aanvaarding van mekaar en deernis.

Tydens ʼn vergadering van die NG Kerk in KwaZulu-Natal se Visionêre Leierspan-vergadering het die Emmausgangers-verhaal homself eenvoudig vir die groep kom aanbied. Hulle het ontdek dat dié verhaal ʼn rykdom begeleidende inhoud vir hulle as span bevat.

Elke lid van die leierspan het ʼn eie studie van hierdie Skrifgedeelte gedoen en ʼn eie tema daarin gevind. Hulle het uiteindelik verwonderd gestaan voor die rykdom wat uit hierdie bekende verhaal na vore gekom het. Dit is hierdie rykdom wat in dié saamreisgids neerslag gevind het.

Hierdie boek sal enige kleingroep en individu verwonderd laat staan voor die rykdom wat in die verhaal van die Emmausgangers opgesluit is. Deur saam te soek na die krag en die wil van God en deur mekaar vas te hou, sal lesers ʼn nuwe opgewondenheid oor hulle bediening ervaar en besef dat ook húlle gestuur word.

INHOUD

Voorwoord
Lukas 24:13-35
Inleiding
Hoe om hierdie boek te gebruik

Week 1: Ons is saam
Week 2: In Christus saam op pad – waarheen?
Week 3: Die Emmausgangers met die toe oë … nee, oop oë!
Week 4: Gasvryheid as leefwyse
Week 5: Jesus maak ons harte warm
Week 6: Hoop jy, of verlam wanhoop jou?
Week 7: Jesus en die “dinge” in ons lewe
Week 8: In Christus … saam op pad

SKRYWERS

Ontwikkel deur die  Visionêre Leierspan van die NG Kerk in KwaZulu-Natal: Rupert de Koning, Gert Kok, Heinrich Theunissen, Barry Tolmay, Hennie van den Heever, Frikkie van der Merwe, Ben van Dyk en Willie van Zyl.