Goeie nuus om te bely (e-Boek)

R86.00

Die Belydenis van Belhar en die pad van aanvaarding. Dit is ’n boek wat jou sal uitdaag om na te dink oor Belhar en die betekenis daarvan vir ons vandag.

Klik hier vir die sagteband-weergawe

Klik hier vir die resensie

Description

SUBTITEL: Die Belydenis van Belhar en die pad van aanvaarding

FORMAAT: Elektroniese boek in die ePub-formaat

BLADSYE: 208

OPSOMMING:  Die Belydenis van Belhar ontketen vandag nog gemengde reaksies onder mense. Ook die debat oor Belhar duur onverpoosd voort.

Met Goeie nuus om te bely – die Belydenis van Belhar en die pad van aanvaarding wil die skrywers lesers help om ’n ingeligte standpunt oor hierdie belydenis te vorm. Hierdie boeiende boek oor die verhaal van Belhar …

· vertel die ontstaansgeskiedenis van die belydenisskrifte van die kerk

· beskryf die ontstaansgeskiedenis van Belhar

· gee ’n omvattende verduideliking van die inhoud van die Belydenis van Belhar, asook van die begeleidende brief wat daarmee saam gelees word

· vertel van die reaksie op Belhar in verskeie kringe

· laat val die lig op positiewe en hoopvolle gebeure op die pad wat tot dusver met Belhar geloop is

· beskryf die hindernisse in die pad na aanvaarding as belydenisskrif en

· gee perspektiewe op wat vorentoe kan (en moet) gebeur.

Goeie nuus om te bely is ‘n boek wat jou sal uitdaag om na te dink oor die Belydenis van Belhar en die betekenis daarvan vir ons vandag – en saam te loop op die pad na aanvaarding.

SKRYWERS

Johan Botha is ‘n lidmaat van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA). Tussen 1978 en 1982 was hy leraar op Malmesbury en Stellenbosch, en daarna die sekretaris van die Getuienisaksie van die NG Sendingkerk. Sedert 1991 is hy predikant in sinodale diens vir die verenigde Kommissie vir Getuienisaksie van die NG Kerk-familie in Kaapland. Vanaf 2007 behartig hy die oorhoofse bestuur van hierdie kommissie. Johan dien tans in die moderatuur van die VGK Kaapland.

Piet Naudé is hoof van die Sakeskool en dosent in Etiek en Christelike Studies aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth. Hy het reeds wyd gepubliseer oor die Belydenis van Belhar in akademiese en populêre tydskrifte en lesings oor hierdie belydenis in Suid-Afrika, Duitsland, Switserland en die VSA gehou.