Godsgeheim

R160.00

 

In die reis waarop Jaap Durand ons in hierdie boek neem, leer ons wat die vernaamste denkrigtings is waarmee daar oor die verband tussen godsdiens en wetenskap besin word.

Gelowiges besef al meer dat wetenskaplikes oor die afgelope sowat 150 jaar ontdekkings gemaak het wat die verbysterende kompleksiteit van die lewe en die heelal beklemtoon. Hierdie inligting is wyd bekend.
Terselfdertyd het gelowige denkers nuwe insigte verwerf oor geloof, baie daarvan in reaksie op die wetenskaplike ontdekkings. Nuwe denkraamwerke en die tydgees werk amper ongemerk deur na die manier waarop ons dink en glo. Hierdie onsigbare invloede moet in gedagte gehou word wanneer oor geloof en wetenskap nadink.

OOK BESKIKBAAR IN ENGELS

Description

SUBTITEL: Die verhaal van wetenskap en mistieke geloof

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 164

OPSOMMING: In die reis waarop Jaap Durand ons in hierdie boek neem, leer ons wat die vernaamste denkrigtings is waarmee daar oor die verband tussen godsdiens en wetenskap besin word.

Gelowiges besef al meer dat wetenskaplikes oor die afgelope sowat 150 jaar ontdekkings gemaak het wat die verbysterende kompleksiteit van die lewe en die heelal beklemtoon. Hierdie inligting is wyd bekend.
Terselfdertyd het gelowige denkers nuwe insigte verwerf oor geloof, baie daarvan in reaksie op die wetenskaplike ontdekkings. Nuwe denkraamwerke en die tydgees werk amper ongemerk deur na die manier waarop ons dink en glo. Hierdie onsigbare invloede moet in gedagte gehou word wanneer oor geloof en wetenskap nadink.

Die vraag is dus hoe nuwe insigte van ons tyd, en van die verlede, vanuit die bestaande kennis en die denkpatrone van daardie era verstaan kan word. In debatte oor hierdie onderwerp word daar soms standpunte gestel wat mense verwar. Die skrywer voorsien inligting en agtergrond wat lesers kan help om sulke debatte te volg en ʼn eie mening daaroor te vorm.
In die slothoofstuk sê Durand die integrasie van geloof en wetenskap kan ons lei na ʼn loflied tot God waarin die menslike beperkings om God se misterie te deurgrond, wel erken word. Terselfdertyd kan ons aan Hom eer bring vir sy liefde, genade, wysheid en almag en sy betrokkenheid by die mens. Inderdaad, “ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word”.

INHOUD

Voorwoord deur Gerhard Geldenhuys
Dankbetuiging

1. Die Godsgeheim, mistieke geloof en wetenskap

2. Griekse mistiek en die vroeë Christendom
Die Griekse erfenis
Mistiek in kerk en teologie van die twee eerste eeue
Van Ireneus tot Origenes

3. Die Christusmistiek van Augustinus
Augustinus
Bernard van Clairvaux

4. Christusmistiek en die Verligting
Pascal – wetenskaplike en godsdienstige milieu
Pascal, die wetenskaplike
Pascal – sy bekering
Die mistiek in die denke van Pascal
Pascal se Pensées en die mistiek

5. Die mistiek van die deïsme
René Descartes
Dionisius en die mistiek van ʼn donker Godsgeheim

6. Wetenskap en geloofsmistiek in die eeu van relatiwiteit en astrofisika
Die denkrevolusie sedert Einstein
Stephen Hawking – die begin en die vraag na God
Francis Collins – astrofisika, kosmologie en mistiek
Francis Collins – boublokke van die menslike liggaam en die taal van God

7. Christusmistiek en die verborge God

SKRYWER
Jaap Durand is al op baie maniere vir sy lewenswerk en publikasies gehuldig. Sy agtergrond in teologie en filosofie, tesame met sy jare lange belangstelling in en navorsing oor verbande tussen die skepping, wetenskap en geloof, maak hom uitnemend toegerus om lesers te begelei op ʼn reis oor eeue heen waarin die ontwikkeling van sommige van die vernaamste standpunte oor mistieke geloof en wetenskap uitgewys word.