God praat – leef luisterryk (vergaderings)

R50.00

Hierdie boek help leiers en reisgenote, gidse op die nuwe pad, om beter te luister. Dit lê die fondament vir die onafwendbare kreatiewe ontploffing wanneer leiers saam luister en hulle roeping hoor.

Description

SUBTITEL: Vir vergaderings

FORMAAT: Boek

BLADSYE: 153

OPSOMMING: Hierdie boek help leiers en reisgenote, gidse op die nuwe pad, om beter te luister. Dit lê die fondament vir die onafwendbare kreatiewe ontploffing wanneer leiers saam luister en hulle roeping hoor. Ware geloof is immers die moed om verder te gaan as wat mens kan sien

INHOUD

’n Woord vooraf

’n Woord van dankie

Deel een: Inleidend
Die geboorte van die eerste gemeente: Handelinge 4 – 15
Gespreksvrae

Deel twee: Agtergrondkennis en die gebruik van die luistersiklus

Hoofstuk 1: God praat … in die eerste persoon
1. Eerste ontdekking: Tôrâ … God praat
2. Tweede ontdekking: Nevi`îm … God neem inisiatief
3. Derde ontdekking: Ketûvîm … God gee sy wysheid in geloofsonderskeiding
4. Wat beteken “geloofsonderskeiding”?

Hoofstuk 2: Die gebruik van die luistersiklus in vergaderings
1. Praktiese voorstelle en vrae oor die gebruik van die luistersiklus in vergaderings

Deel drie: Die luistersiklus

Hoofstuk 3: Eerste beweging – rus
Stasie 1: Ingenooi deur God om tot rus te kom … in gemeenskap met mekaar
Stasie 2: Ingaan in God se tyd

Hoofstuk 4: Tweede beweging – hoor
Stasie 1: Ingenooi deur God om tot rus te kom … in gemeenskap met mekaar
Stasie 2: Ingaan in God se tyd
Stasie 3: Luister na God se Woord
Stasie 4: Luister na mekaar
Stasie 5: Luister na ander en die tye
Stasie 6: Luister weer na God se Woord, en word bewus van die werking van die Gees

Hoofstuk 5: Derde beweging – leef
Stasie 7: Fokus op wat God nou doen: die uitdaging van verantwoordelike leierskap
Stasie 8: Antwoord met ons lewe

Deel vier: Hulpmiddels
1. Boeke
2. Lectio Divina
3. Groepliturgie 1: Agape-maaltyd
4. Groepliturgie 2: Hoop

Bronnelys

SKRYWER

Frederick Marais