Geloofsvorming herontwerp (Pak van 5 boeke)

R136.00

Hierdie boek bied ʼn raamwerk waarsonder daar nie oor kategese en enige ander jeugbediening gedink kan word nie. Die taakspan gee hier 12 bakens vir geloofsvorming en die spesifieke implikasies wat dit vir kategese inhou. Hulle sluit ook praktiese voorstelle in oor hoe elk van hierdie bakens vir kleuters, laerskoolkinders, hoërskoolkinders en by huisgeloof gebruik kan word. Laastens gee hulle enkele riglyne oor die keuse van kategesemateriaal.
Hierdie publikasie is ʼn nuttige hulpmiddel in die opleiding van kategete, fasiliteerders en almal wat by jeugbediening betrokke is. Mag dit jou opgewonde maak oor die kinders en jongmense van die kerk en jou met nuwe visie inspireer.

Description

SUBTITEL: Nadenke, uitgangspunte en ontdekkings van die Kategese-taakspan van die Sinode

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 32

OPSOMMING: Hierdie boek bied ʼn raamwerk waarsonder daar nie oor kategese en enige ander jeugbediening gedink kan word nie. Die taakspan gee hier 12 bakens vir geloofsvorming en die spesifieke implikasies wat dit vir kategese inhou. Hulle sluit ook praktiese voorstelle in oor hoe elk van hierdie bakens vir kleuters, laerskoolkinders, hoërskoolkinders en by huisgeloof gebruik kan word. Laastens gee hulle enkele riglyne oor die keuse van kategesemateriaal.
Hierdie publikasie is ʼn nuttige hulpmiddel in die opleiding van kategete, fasiliteerders en almal wat by jeugbediening betrokke is. Mag dit jou opgewonde maak oor die kinders en jongmense van die kerk en jou met nuwe visie inspireer.

INHOUD
Voorwoord

1. Geloofsvorming en kategese

2. Noodsaaklike raamwerk vir alle kategese
2.1. Ouers dra hoofsaaklik die verantwoordelikheid vir hulle kinders/familielede se geloofsvorming en gemeentes ondersteun hulle in hierdie taak
2.2. Die belangrikste ruimte waarbinne geloofsvorming plaasvind, is verhoudings
2.3. Gemeentes skep en benut ruimtes soos die kategese waarbinne geloof ontwikkel, ondersteun en uitgedaag word
2.4. In geloofsvorming fokus ons op dissipel-wees en dissipel-maak
2.5. In geloofsvorming fasiliteer ons egte ontmoetings met God, mekaar en die wêreld
2.6. In geloofsvorming ontmoet ons kinders en jongmense in hulle leefwêreld (fase-sensitief)
2.7. Geloofsvorming is afhanklik van toegeruste en versorgde geloofsvolwasse begeleiers wat geloofsgesprekke fasiliteer en deur voorbeeld lei en mentor
2.8. In geloofsvorming staan die Bybel sentraal en ons kies om dit kontekstueel te lees
2.9. Geloofsvorming moet altyd holisties (totale mens, totale leefwêreld, binne totale bediening) benader word.
2.10. Geloofsvorming benut lewensdeurgange as mylpale of geloofsroetemerkers
2.11. Geloofsvorming help gemeenteleiers om sisteemmatig oor die inskakeling van kinders en jongmense op alle vlakke van die bediening te dink
2.12. Geloofsvorming gaan vir ons uit van die breë gereformeerde belydenis

3. Materiaal vir kategese

SKRYWERS
Opgestel deur die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode.

Additional information

Hoeveelheid boekies

1 Boek, 5 Boekies