Die relevansie van die kerk

R50.00R96.00

Die aanslag op die kerk se relevansie het diep historiese wortels. Die “kritieke situasie waarin die kerk in ons tyd beland het” word op ’n grondige manier ontleed en stimuleer die leser om self na te dink en saam te praat oor die blywende betekenis van die kerk vir die moderne mens.

Klik hier vir die sagteband

Clear

Description

SUBTITEL: Teologiese reaksie op die betekenis van die kerk in die wêreld

FORMAAT: Elektroniese boek in die ePub-formaat / gedrukte boek

BLADSYE: 222 in die geval van die sagteband

VOORWOORD DEUR DIRKIE SMITH

Aanvullende perspektiewe deur drie vooraanstaande teoloë (Nico Koopman, Christo Lombard, Piet Naudé) en die voorwoord deur Dirkie Smit.

Die aanslag op die kerk se relevansie het diep historiese wortels. Volgens Jonker is die “kritieke situasie waarin die kerk in ons tyd beland het”

Die rype vrug van prosesse wat reeds met die Verligting begin het. Dit is die uiteinde van die ontwikkelinge van moderne werklikheidsopvattinge, die resultaat van emansipasie van die menslike gees en ’n toenemende versekularisering. Onder die invloed van hierdie Westerse gees het al groter groepe van die kerk en sy boodskap afvallig geword. Die stroom het aangegroei tot ’n afkeer van die kerk en enige Christelike invloed. In baie samelewings het die openlike teenstand teen die kerk verminder en plek gemaak vir ’n verstikkende ongeïnteresseerdheid in sommige kringe, ’n intuïtiewe oortuiging en vanselfsprekende aanname dat die kerk wesenlik niks meer vir die moderne mens kan beteken nie.

Die grondige wyse waarop Jonker in Die relevansie van die kerk die historiese oorsake nagaan en op moontlik teologiese reaksies wys, het eintlik nog nooit voorheen in Afrikaans plaasgevind nie. Dit maak die verskyning van hierdie publikasie selfs méér relevant.

Sonder om lesers voor te skryf, maak Jonker ’n keuse, naamlik dat die kerk vír moderne mense sal kies en steeds vir die moderne lewe relevant sal wíl wees, deur hom nie in self-sekularisasie in geestelike ghetto’s te onttrek nie. Die kerk moet op só ’n manier relevant wees dat die evangelie self, die boodskap, die inhoud, nie op enige wyse in die gedrang sal kom of opgeoffer sal word nie.

Die relevansie van die kerk bevat ook drie uiteenlopende, maar aanvullende reaksies op Jonker se argument. Saam met Jonker nooi Koopman, Lombard en Naudé die leser om self na te dink en saam te praat oor die blywende relevansie van die kerk.

SKRYWER

Prof WD Jonker studeer van 1946 tot 1952 aan die Universiteit van Pretoria waar hy sy BD en MA (Afrikaans) behaal. Van 1952-1955 studeer hy aan die Vrije Universiteit (Amsterdam) waar hy onder GC Berkouwer promoveer met die proefskrif Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie. Jonker begin sy gemeentelike bediening in 1955. In 1960 vertrek hy om verdere navorsing oorsee te doen en word met sy terugkeer in 1961 predikant van die NG gemeente Johannesburg (bekend as Braamfontein).

In 1965 aanvaar hy die benoeming by UNISA as professor in kerk- en dogmageskiedenis en kerkreg. Na twee jaar as predikant van die NG gemeente Johannesburg-Oos (Irene) aanvaar hy in 1968 ’n pos in Kampen. In 1971 word hy na die Fakulteit Teologie aan die US beroep vir dogmatiese vakke. Hier dien hy tot sy aftrede in 1992. Jonker was die ontvanger van verskeie pryse, toekennings en eredoktorsgrade. Hy is op 28 Augustus 2006 oorlede.

Additional Information

Formaat

Gedrukte boek, Elektroniese PDF