Die Eerste Tree

R250.00

Die inhoud van Freek Swanepoel se boek gee belangrike historiese inligting oor die veranderinge vir die kerk in die demokratiese Suid-Afrika sedert 1994. Swanepoel was Moderator van die opspraakwekkende Algemene Sinode van die NG Kerk in 1994; wat deur Pres Mandela toegespreek is. By die vergadering is praktiese versoening betoon, oa deur verskoning aan te bied aan persone wat hulle teen apartheid uitgespreek het, soos Prof Ben Marais en Dr Beyers Naude. Dit het toe bekend gestaan as Die Sinode van Versoening. Oor die tydperk tot 1998 skryf hy oa oor Johan Heyns, ekumene, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke , kerkeenheid, skakeling met die owerheid, en die die Waarheds- en Versoeningskommissie.Die boek is op duursame papier gedruk en bevat ‘n groot aantal foto’s, mediaberigte en komiese gebeure.

Swanepoel gee ’n kykie op die treë wat hy saam met die NG Kerk op hierdie pad gegee het. Dit is belangrik om kennis te neem van hierdie eerste treë, om die huidige stand van die NG Kerk in Suid-Afrika te evalueer. Dit behoort belangrik te wees vir die lidmate van die NG Kerk wat die betrokke historiese momente beleef het en vir jonger lidmate en studente wat na daardie tydperk gebore is, kan dit help om die kerk waarvan hulle tans deel is, beter te verstaan.

SKU: 9780639959917 Categories: , ,

Description

SUBTITEL: Die NG Kerk en versoening 1994 – 1998

FORMAAT: Sagteband Boek

AANTAL BLADSYE: 181

OPSOMMING: Die inhoud van Freek Swanepoel se boek gee belangrike historiese inligting oor die veranderinge vir die kerk in die demokratiese Suid-Afrika sedert 1994. Swanepoel was Moderator van die opspraakwekkende Algemene Sinode van die NG Kerk in 1994; wat deur Pres Mandela toegespreek is. By die vergadering is praktiese versoening betoon, oa deur verskoning aan te bied aan persone wat hulle teen apartheid uitgespreek het, soos Prof Ben Marais en Dr Beyers Naude. Dit het toe bekend gestaan as Die Sinode van Versoening. Oor die tydperk tot 1998 skryf hy oa oor Johan Heyns, ekumene, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke , kerkeenheid, skakeling met die owerheid, en die die Waarheds- en Versoeningskommissie.Die boek is op duursame papier gedruk en bevat ‘n groot aantal foto’s, mediaberigte en komiese gebeure.

Swanepoel gee ’n kykie op die treë wat hy saam met die NG Kerk op hierdie pad gegee het. Dit is belangrik om kennis te neem van hierdie eerste treë, om die huidige stand van die NG Kerk in Suid-Afrika te evalueer. Dit behoort belangrik te wees vir die lidmate van die NG Kerk wat die betrokke historiese momente beleef het en vir jonger lidmate en studente wat na daardie tydperk gebore is, kan dit help om die kerk waarvan hulle tans deel is, beter te verstaan.

“Alhoewel ds Freek Swanepoel se bydrae as leier in die NGK uit verskillende oorde verskillend beoordeel word, was sy bydrae in ’n kritieke tyd van Suid-Afrika se geskiedenis onmisbaar. Gebou op sy onwrikbare geloof in die Here Jesus Christus en sy liefde vir die NGK het hy ten koste van homself gedien en so daadwerklik help keer dat die “bloed vloei”. Dit is die merkwaardige verhaal wat in sy eie woorde in hierdie boek vertel word.” – Prof Johan M van der Merwe, Universiteit van Pretoria

“Versoening is nie bloot om verskille te oorbrug nie – dit is die voetbrug na die uitkykpunt, waar versoendes vanuit hoër perspektief die volle potensiaal kan geniet van heers oor die skepping, ten einde die Skepper te verheerlik in dankbaarheid, gehoorsaamheid, liefde en eensgesindheid.” – Myra Lochner, KREATIV SA

SKRYWER: Frederik Swanepoel is op 5 Oktober 1938 op die plaas Kalkfontein naby Danielskuil gebore. In 1955 matrikuleer hy aan die Hoërskool Wonderboom.

Hy werk vanaf 1956 tot die begin 1962 by die Departement van Landbou en studeer aan die Universiteit van Pretoria se Buitemuurse Afdeling. In 1959 behaal hy sy BA-graad en daarna spits hy hom toe op die studie van tale. Vanaf 1962 tot 1965 studeer hy voltyds, behaal sy BD-graad en word in 1965 gelegitimeer.

Hy is getroud met Marie Hobden, ‘n onderwyseres. Hulle het 4 kinders en 9 kleinkinders.

Hy bedien 5 werkkringe vanaf 1966 nl. Salisbury; Burgerspark, Predikant in Sinodale Diens, Jong Belydende Lidmate, Noord- en Oos-Transvaal; Errnelo-Oos en Skuilkrans. Op 4 April 2004 emeriteer hy in Pretria.

In Oos-Transvaal dien hy as Skriba 1979-1987 en Voorsitter 1987 – 1995 . Sy bediening in die leierskap van die NG Kerk se Algemene Sinode verloop soos volg: 1990 Assistent-skriba en 1994- 1998, Moderator en verder dien hy in talle kommissies.

Hy dien in vele onderwysbesture by skole en ook as Voorsitter van die Transvaalse Afrikaanse Ouervereniging en as lid van die Transvaalse Onderwysraad.

In 2006 verhuis hy en Marié na Gordonsbaai in die Wes-Kaap en in 2017 na Kaapstad.

Hy word in 2015 vereer met die Kanseliersmedalje van die Universiteit van Pretoria vir sy rol in versoening in die oorgangsjare van die RSA.