Die Bybel praat vandag 1 – Om Christus beter te ken

R160.00

Hierdie bundel met volledige eredienste is ’n eerste poging om gemeenteleiers te help wanneer hulle eredienste moet lei.

SKU: 9780869916339 Categories: , ,

Description

SUBTITEL: Volledige eredienste wat deur gemeenteleiers aangebied kan word

FORMAAT: Boek

BLADSYE: 177

OPSOMMING: Prof Willie Jonker het jare gelede ’n boek geskryf met die titel: Die Woord as opdrag. Daarin skryf hy: ’n Mens kan nie uitgelees en uitgeluister raak as jy werklik in erns met die Bybel omgaan nie. Die rede hiervoor is eenvoudig, sê hy. In die Skrif het ons deur die Heilige Gees met die Persoon van die sprekende God te make. Die Kerkhervormers, Luther en Calvyn, was baie ernstig oor die prediking van die woord. Uit Luther se mond word gehoor dat die mens by die woorde van Christus moet bly. Ons moet die gedagte laat vaar dat God die sonde op ‘n ander wyse as deur die mondelinge Woord vergewe het, of sal vergewe. Christus kom immers deur die prediking self na die mens, tot in sy hart. Hierdie Woord wat gepreek word, is die pyp waardeur die Heilige Gees in die hart van die mens stroom en die heil aan die mens geskenk word. Calvyn sê onder andere, dat die Here dit so bestem het om deur die verkondiging van die Woord die genade van God aan mense te skenk. Die mond en tong van die prediker is soos die mond en tong van Christus. Christus is wel nie meer op aarde nie, maar Hy is tog by ons en onder ons deur die prediking van die Woord, want in die prediking is die stem van Christus hoorbaar en het ons dus ‘n teken dat Hy ons nie verlaat het nie. Deur die prediking van die evangelie versoen God Hom met die mens en druppel die bloed van Christus op die skare.

Die prediking van die Woord is ons opdrag en uitdaging maar ook ’n geweldige verantwoordelikheid. Hierdie preke is ’n eerste poging om gemeenteleiers te help wanneer hulle eredienste moet lei. Prediking is nie gelyk aan goeie openbare kommunikasievaardighede nie. Die inhoud van die prediking staan sentraal. Hoewel baie gemeenteleiers die vermoë het om hulle eie preke te maak en baie goed te vaar met openbare optrede, het ons almal gedagtes nodig om ons te prikkel en te inspireer. Hopelik bied hierdie bundel preke ’n paar gedagtes wat sinvol gebruik kan word. Elke preek is ingebed in ’n liturgie wat gebruik kan word om die diens makliker te laat vloei. Die liedere wat voorgestel word, kom uit die Liedboek van die NG Kerk.

Mag elkeen wat dit gebruik besef dat ons woorde deur die werking van die Gees kragtig in diens van God staan, ten spyte van ons gebrokenheid en onvermoë. Mag ons na elke preek sê:

Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees.

INHOUD

1. Vrygespreek en veilig
Romeine 8:31-39

2. Uit genade gered
Efesiërs 2:1-10

3. Bekeer julle en glo die evangelie!
Markus 1:14-15

4. Ek wil Hom beter ken
Filippense 3:1-16

5. ’n Moedelose kerk en ’n God met visie
1 Konings 19

6. In tye van twyfel
Psalm 73

7. Armoede
Lukas 12:13-21

8. Aanvaarding
Efesiërs 2:11-22; Lukas 15:1-2; Romeine 15:7-8;
1 Korintiërs 12:13; Galasiërs 3:28-29; Kolossense 3:9-10

9. Pinkstersondag
Esegiël 37:1-14

10. Opstandingsondag
Psalm 49

1 1. Kersfees
Johannes 3:16

12. Goeie Vrydag
Psalm 22:1-22a

13. Begrafnis
Psalm 90; Romeine14:7-9

SKRYWER

Annes Nel is in Lambertsbaai gebore. Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer. Na 15 jaar in die gemeentebediening (Prieska en Academia) en 10 jaar in die akademiese wêreld, waar hy onder andere Direkteur van die Ekumeniese Instituut aan die Universiteit van Namibië en medeprofessor in Sistematiese Teologie aan die Universiteit van Zoeloeland was, het hy na die voltydse gemeentebediening teruggekeer. Hy is tans predikant in Bangor, Noord-Ierland. Annes is die skrywer van dertien boeke en vertaler van drie ander boeke, insluitende Dietrich Bonhoeffer se boek: Wat dissipelskap kos. Van sy publikasies sluit Hanteer Depressie, Net jollie goeie mense, Op soek na God buite die kerk?, Die gebed van Salomo en verskeie Bybeldagboeke in. Sy passie is om mense daarvan bewus te maak dat elke mens ’n plek in God se hart het.