Die Bybel A-Z (Hardeband)

R499.95

Die Bybel A-Z is ’n om­vattende hulp­middel vir élke ge­lowige. Dit is ge­rig op te­o­loë, Bybel­stu­­die­groepe, By­bel­stu­den­te, tie­ners, ouers wat saam met hulle kin­ders om ’n ta­fel huisgods­diens wil hou; dus vir elke gelowige wat erns maak met sy ge­loof en die Bybel beter wil verstaan. Dis die ide­a­le kaart vir enige leser se ont­dekkingsreis deur die Bybel, van A tot Z!

SKU: 9781770000360 Categories: ,

Description

SUBTITEL: ’n Omvattende, nuttige hulpbron wat die Bybel en sy leefwêreld vir hedendaagse gelowiges oopsluit.

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 1102

OPSOMMING: Die Bybel A-Z is ’n om­vattende hulp­middel vir élke ge­lowige. Dit is ge­rig op te­o­loë, Bybel­stu­­die­groepe, By­bel­stu­den­te, tie­ners, ouers wat saam met hulle kin­ders om ’n ta­fel huisgods­diens wil hou; dus vir elke gelowige wat erns maak met sy ge­loof en die Bybel beter wil verstaan. Dis die ide­a­le kaart vir enige leser se ont­dekkingsreis deur die Bybel, van A tot Z!

Dit sluit die volgende in:
–        ’n Skrifgetroue vertelling van el­ke boek van die Bybel.
–        Tydlyne wat perspektief bied op Bybelse in­lig­ting en hedendaagse gebeure.
–        Verrykte kaarte wat plekke in die Bybel lewe gee.
–        Verrykingsblokkies oor allerlei interes­sant­­he­de, resente teologiese probleme, karakter­sket­se en agtergrond van die By­bel.
–        Rubriekindekse vir maklike naslaan.
–        Lyste van plante en diere in die Bybel.
–        Die gang van die geskiedenis, van Adam tot by Zen-Boeddhisme.
–        Vergelyking van belangrikste gods­diens­te in SA.
–        Die literatuursoorte in die Bybel prakties ver­dui­delik.
–        Geloofswaarhede en toepassings op die lewe.
–        Konkordante Bybelstudies.
–        ’n Eenjaar-Bybelleesprogram en bemoe­di­gen­de teks­verse vir krisistye.
–        Omvattende woordelys.
–        Dit verduidelik waar die Bybel vandaan kom en hoe dit geskryf is
–        Skakeling tussen Ou en Nuwe Testament.

OOR DIE OUTEUR
Jan van der Watt is ’n internasionaal erkende teoloog en die bekroonde skrywer, redakteur of medewerker van meer as 45 boeke en byna 150 akademiese artikels. Hy was professor en hoof van die Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap aan die Universiteit van Pretoria en het al by universiteite in Europa, die VSA, Korea en Rusland gedoseer. Tans is hy professor aan die Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland, en buitengewone professor in Nuwe Testament, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom.