Dáárom glo ek!

Sale!

R50.00

Cas Vos self verwoord die motivering vir sy nuutste boek soos volg: “Ek het weer na God se stem in sy Woord begin luister, begin bid. Stil en hardop. God is nie dood nie. Net op papier is Hy dood. Hy is vrygespreek. God het al die teoloë oorleef. Ek is dankbaar dat dit gebeur het. Liewe Here, welkom in ons midde!”

Dan vertel hy in Dáárom glo ek! vir ons van sy boeiende geloofsreis, stroomop van wat die heersende denke dikteer en waarvan selfs gelowiges gemaklik en onnadenkend die prooi word.

Deur sy geloofsreis met sy lesers te deel, motiveer hy almal wat vandag voel hulle geloof word bedreig: Dink na oor jou geloofsreis tot hier, en waag dit dan om vas te staan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het.

Wat die skrywer die graagste wil hê, is dat sy lesers in sy ervaring moet deel. Daarom waag hy dit onverskrokke om “’n klein geloofsbelydenis” te skryf as reisgids vir gelowiges op hulle pad.

“Daarom glo ek”, klink soos ʼn refrein deur die hele boek. Dit bevestig dat hierdie hele boek ʼn deurleefde getuienis is, en daarom allermins ʼn leerstellige betoog. Die leser sal onmiddellik aanvoel dat agter hierdie woorde emosies en persoonlike ervarings skuilgaan, tekens van goddelike nabyheid, van pyn en van bevryding.

Bowenal dring hierdie boek lesers tot meditasie en selfondersoek om eerlik na hulle eie lewensreis en geloofsreis te kyk en dit te verstaan in die lig van die Ewige, wat in Jesus Christus met ons is, altyd, totdat sy ryk voltooi word.

SKU: 9780864877741 Categories: , , ,

Description

SUBTITEL: ʼn Uitnodiging tot ʼn geloofsreis in ʼn tyd van twyfel en verwarring

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 254

OPSOMMING: Cas Vos self verwoord die motivering vir sy nuutste boek soos volg: “Ek het weer na God se stem in sy Woord begin luister, begin bid. Stil en hardop. God is nie dood nie. Net op papier is Hy dood. Hy is vrygespreek. God het al die teoloë oorleef. Ek is dankbaar dat dit gebeur het. Liewe Here, welkom in ons midde!”

Dan vertel hy in Dáárom glo ek! vir ons van sy boeiende geloofsreis, stroomop van wat die heersende denke dikteer en waarvan selfs gelowiges gemaklik en onnadenkend die prooi word.

Deur sy geloofsreis met sy lesers te deel, motiveer hy almal wat vandag voel hulle geloof word bedreig: Dink na oor jou geloofsreis tot hier, en waag dit dan om vas te staan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het.

Wat die skrywer die graagste wil hê, is dat sy lesers in sy ervaring moet deel. Daarom waag hy dit onverskrokke om “’n klein geloofsbelydenis” te skryf as reisgids vir gelowiges op hulle pad.

“Daarom glo ek”, klink soos ʼn refrein deur die hele boek. Dit bevestig dat hierdie hele boek ʼn deurleefde getuienis is, en daarom allermins ʼn leerstellige betoog. Die leser sal onmiddellik aanvoel dat agter hierdie woorde emosies en persoonlike ervarings skuilgaan, tekens van goddelike nabyheid, van pyn en van bevryding.

Bowenal dring hierdie boek lesers tot meditasie en selfondersoek om eerlik na hulle eie lewensreis en geloofsreis te kyk en dit te verstaan in die lig van die Ewige, wat in Jesus Christus met ons is, altyd, totdat sy ryk voltooi word.

INHOUD
Ten geleide/Voorwoord
Dankwoord

 1. Waarom glo ek?
 2. ʼn Ander wêreld
 3. Waar is God?
  1. God bestaan nie
  2. Ek weet nie
  3. Humanisme
  4. God is afwesig
  5. God is onkenbaar
  6. God is dood
  7. Ietsisme
  8. Soekspore van God
  9. God is in alles
  10. God van die poreuse werklikheid
 4. God is Skepper
  1. Gnostiese siening van die skepping
  2. Skeppingsperspektiewe
  3. Misterie en verwondering
  4. Skending van die skepping
  5. Raaiselagtige breuk
 5. God in ons lyding
  1. Lyding sonder God
  2. Op die weegskaal
  3. Oorwinningslied
 6. Nomadiese reis
  1. God maak beloftes
  2. ʼn Donkie gaan konsert toe
  3. Sien die Onsienlike
 7. God hou sy Woord
  1. Die wonder van die Woord
  2. God hou sy Woord in stand
  3. Tolle, lege!
 8. Die Gans Andere onder ons
  1. God se Name
  2. Jesus
  3. Jesus, die Here word mens
  4. Die kruis as struikelblok
  5. Die kruis as versoening
  6. Vrygespreek deur genade
  7. Die Here het opgestaan
 9. Die Heilige Gees as Voorloper
  1. Die Heilige Gees as Gawe aan Jesus
  2. Die Gees as Gawe van Christus
  3. Die Gees as Inwoner
  4. Drie hoopvolle sugte
 10. Kerk
  1. Uitgeroep en uitroep
  2. Hawe vir gehawendes
 11. ʼn Nuwe lewe
  1. Volgelinge van die Meester
  2. Onderbreek jou godsdiens
  3. Die verbidbare God
  4. Roei die gode uit
  5. Die spilpunt van alles
 12. Heimwee na God

SKRYWER: Emeritus-professor Cas Vos was voorheen dekaan by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Pretoria. Hy is ʼn kundige eksegeet, ʼn ervare dogmatikus en veral ʼn kenner van die stand van geloofsake in sy land. Cas Vos is ook ʼn digter wat wye erkenning geniet. Daar verskyn bykans elke jaar ʼn bundel uit sy hand. Onlangs het hy ook dele uit die Ilias van Homeros vertaal.