Christus bly ons hoop

R230,00

Paulus het dertien briewe in totaal geskryf waarvan vier gevangenskapbriewe is, naamlik die briewe aan die Efesiërs, Kolossense, Filemon en Filippense.

Die gemeente in Filippi was die eerste Christelike gemeente wat Paulus op Europese bodem geplant het en die geskatte jaartal lê tussen 49 en 50 nC. In Filippense 1:20–25 sien ons dat Paulus eintlik sy doodsvonnis afwag omdat die Romeine teen die verkondiging van die evangelie was.

Paulus se gevangenskap in Rome demp nie sy vreugde nie want sy lewens-ingesteldheid was dat die lewe vir hom “Christus (is) en die sterwe wins” (Fil 1:21). Paulus was al vir ’n geruime tyd ’n gevangene toe hy die brief aan die Filippense geskryf het en ’n mens begryp daarom die ongedempte vreugde van hierdie brief nog minder. Tog word dit duideliker uit Filippense 2:6–11, die as van die wiel waarom ’n gelowige se geestelike lewe draai.

Christus bly ons hoop is ’n verrykende studie wat aansluit by die vernedering en verhoging van Christus, die blywende bron van gelowiges se hoop.

SKU: 9781868044436 Categories: ,
Vra vir meer inligting

Description

SUBTITEL: Die brief aan die Filippense as persoonlike en groepstudie

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 142

OPSOMMING: Paulus het dertien briewe in totaal geskryf waarvan vier gevangenskapbriewe is, naamlik die briewe aan die Efesiërs, Kolossense, Filemon en Filippense.

Die gemeente in Filippi was die eerste Christelike gemeente wat Paulus op Europese bodem geplant het en die geskatte jaartal lê tussen 49 en 50 nC. In Filippense 1:20–25 sien ons dat Paulus eintlik sy doodsvonnis afwag omdat die Romeine teen die verkondiging van die evangelie was.

Paulus se gevangenskap in Rome demp nie sy vreugde nie want sy lewens-ingesteldheid was dat die lewe vir hom “Christus (is) en die sterwe wins” (Fil 1:21). Paulus was al vir ’n geruime tyd ’n gevangene toe hy die brief aan die Filippense geskryf het en ’n mens begryp daarom die ongedempte vreugde van hierdie brief nog minder. Tog word dit duideliker uit Filippense 2:6–11, die as van die wiel waarom ’n gelowige se geestelike lewe draai.

Christus bly ons hoop is ’n verrykende studie wat aansluit by die vernedering en verhoging van Christus, die blywende bron van gelowiges se hoop.

SKRYWER: Herman Breytenbach was predikant en bly steeds aktief besig met Bybelskole en lewer ook preke en praatjies in verskeie gemeentes. Hy was ’n professor in Teologie by Tukkies. Deel van sy verskeie belangstellings is onder meer om as professionele jagter toeriste van die buiteland op safari’s te neem. Hy is getroud met Annely, ʼn tandarts en hulle woon in Krugersdorp. Sy kinders is vir hom sy grootste rykdom. Vir hom bly sy roeping – om die Woord van Christus te versprei, steeds die belangrikste passie van sy lewe.