Aan tafel met Jesus (e-Boek)

R70.00

Die titel van hierdie boek slaan op Jesus Christus se instelling van die nagmaal, maar handel ook veel wyer oor die veelbewoe geskiedenis van die nagmaal van toe af tot nou. Dit vertel die merkwaardige verhaal van al die ander saameet-geleenthede in die Lukasevangelie en die boek Handelinge.

Kliek hier vir die sagteband-weergawe

Klik hier vir die resensie

SKU: 9780864875419 Categories: , , ,

Description

FORMAAT: Elektroniese boek in die ePub-formaat.

AANTAL BLADSYE: 176 in die geval van die sagteband

OPSOMMING: Die titel van hierdie boek slaan op Jesus Christus se instelling van die nagmaal, maar handel ook veel wyer oor die veelbewoë geskiedenis van die nagmaal van toe af tot nou. Dit vertel die merkwaardige verhaal van al die ander saameet-geleenthede in die Lukasevangelie en die boek Handelinge.

Cas Wepener wys op ’n kreatiewe manier wat ons daaruit kan leer oor wie God is en wie Christene behoort te wees. Hoe so? Omdat mense se eetgewoontes veel sê oor wie hulle is, en omdat Bybelse etes en Jesus se gelykenisse oor maaltye vir ons illustreer wie die God van die Bybel is en hoe sy hart klop.

Hierdie hoogs oorspronklike en baie nuttige boek gaan ten diepste oor die navolging van Christus, en dit impliseer deurlopend dat mense wat Jesus se “tafelmaniere” leer ken en aanleer, ook op ’n diepliggende manier sal kan leer van dissipelskap en hoe om verhoudings tussen individue en (geloofs)gemeenskappe te bou en te verbeter.

INHOUD

Deel A: Aan tafel met Jesus

1. Inleidende gedagtes
Agtergrond
Aanbieding
Aanloop
Resep vir karringmelkbeskuit

Deel B: Aan tafel met Jesus in Lukas en Handelinge
2. Tafelgemeenskap in Lukas en Handelinge

3. Sewe tafels van Pase tot Pinkster
Tafel 1: Om God te sien … – Lukas 24:13-35
Tafel 2: God is by dié saam met wie Hy eet – Lukas 7:36-50
Tafel 3: Ons is hoe ons eet – Lukas 14:1-14
Resep vir groentesop
Tafel 4: God is hoe Hy eet – Lukas 14:15-24
Resep vir breyani
Tafel 5: Ons is wat ons eet – Lukas 22:7-23
Tafel 6: God is met dié saam met wie ons eet – Handelinge 10 – 11:18
Tafel 7: Om mekaar te sien … – Handelinge 2:41-47
Deel C: Aan tafel met Jesus in die erediens en die wêreld

4. Hoe die nagmaal deur die eeue gevier is
Die eerste eeue: 60-312 nC
Van onwettig tot wettig en tot staatsgodsdiens: 312-600 nC
In die Middeleeue: 500-1550 nC
Sedert die Reformasie in Suid-Afrika
Sedert 1948 in Suid-Afrika
Om saam te vat

5. Die kerk, die tafel, verhoudings en armoede
Armoede, sosiale kapitaal en tafelgemeenskap
Tafelgemeenskap in Lukas-Handelinge en sosiale kapitaal
’n Barometer vir die benutting van sosiale kapitaal – vir individue en groepe
My liggaam, Jesus se liggaam, ons sosiale liggaam, die kerk as liggaam

SKRYWER

Cas Wepener het Teologie en Liturgie gestudeer aan die Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit van Tilburg, Nederland. Tans is hy predikant van die NG Kerk Pinelands in Kaapstad, deeltydse dosent in Liturgiek, en navorsingsgenoot by die Departement Praktiese Teologie van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Buiten vele artikels vir akademiese tydskrifte het Cas al verskeie publikasies oor liturgie die lig laat sien, onder meer From fast to feast – A ritual-liturgical exploration of reconciliation in South African cultural contexts (2009) en Ontdekkings in die erediens (2009).