Kontak

AANLYN-NAVRAE EN BESTELLINGS

Telefoon: 0860 26 33 42
Faks: +27 (21) 873 0832
E-pos: bestel@bmedia.co.za
Straatadres: Ferguson-gebou, Kerkstraat 69, Wellington, 7655

ALGEMENE NAVRAE

Telefoon: + 27 (21) 864 8200
Faks: +27 (21) 864 8282
E-pos: info@bmedia.co.za
Posadres: Posbus 5, Wellington, 7654
Straatadres: Ferguson-gebou, Kerkstraat 69, Wellington, 7655

AFDELINGS

Publikasies en Mema: Ilse-Ann Marsh – 021 864 8228
NBI: Nkululeko Pelem – 021 864 8258
Studentedienste: Mercial Adonis – 021 864 8234
LiG en Kerkbode: Lida Viljoen – 021 864 8202
Fondswerwing: Jeanette Swart – 021 864 8268
Bybel-Media Handel: Monique/Laetitia – 021 864 8210/11

Ferguson-gebou Kerkstraat 69 Wellington 7655