Ontwikkel die leier in jou kind

R111.00

Die titel van Hanekom se boek Ontwikkel die leier in jou kind mag dalk misleidend wees, want op ‘n skitterende wyse skryf Hanekom eintlik oor leierskap op alle terreine. Die boek fokus veral op leierskap wat die persoon in homself moet ontwikkel. In die kitswêreld waarin ons leef, wil hy nie bloot net kitsantwoorde en kitsoplossings gee nie. Hanekom het die vermoë om tydlose beginsels prakties en toepaslik vir die leser te skets. ‘n Voorbeeld hiervan word in Hoofstuk 1 duidelik waar volkome ouerbetrokkenheid en tyd met mekaar in verband gebring word.

SKU: 9780796309365 Category:

Description

FORMAAT: Boek

OPSOMMING: Die titel van Hanekom se boek Ontwikkel die leier in jou kind mag dalk misleidend wees, want op ‘n skitterende wyse skryf Hanekom eintlik oor leierskap op alle terreine. Die boek fokus veral op leierskap wat die persoon in homself moet ontwikkel. In die kitswêreld waarin ons leef, wil hy nie bloot net kitsantwoorde en kitsoplossings gee nie. Hanekom het die vermoë om tydlose beginsels prakties en toepaslik vir die leser te skets. ‘n Voorbeeld hiervan word in Hoofstuk 1 duidelik waar volkome ouerbetrokkenheid en tyd met mekaar in verband gebring word.

SKRYWER
Dr Braam Hanekom is leraar van die NG gemeente Stellenberg en baie nou betrokke by leierskapsontwikkeling en gemeente-ontwikkeling op sinodale vlak. Hy is tans die moderator van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland van die NG Kerk. Hy is die skrywer van verskeie boeke oor leierskap.