Ontdek die boodskap van die Nuwe Testament

R151.00

Soos enige legkaart bestaan die boodskap van die Nuwe Testament ook uit kleiner dele. Om die bood-skap te verstaan is dit belangrik om die verskillende stukkies te verstaan. In Ontdek die boodskap van die Nuwe Testament ondersoek Jan van der Watt en Francois Tolmie elkeen van hierdie legkaart-stukkies om stap vir stap die uiteindelike geheelbeeld te kry.

SKU: 9781431608478 Category:

Description

SUBTITEL: God se Woord vir vandag

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 400

OPSOMMING: Die groot temas van die Nuwe Testament is nie veronderstel om op hul eie ondersoek en ver-staan te word nie. In Ontdek die boodskap van die Nuwe Testament bespreek Jan van der Watt en Francois Tolmie die hoofmomente van die Nuwe Testament een vir een; op só ’n manier dat ’n leser ontdek wat die Nuwe Testament vandag vir gelowiges te sê het.
In die eerste hoofstuk word gewys hoe die Nuwe Testament aansluit by en voortbou op be-langrike gedagtes wat ’n mens reeds in die Ou Testament kry. Daarna volg ’n omvattende ver-kenning van die belangrike sake in die Nuwe Tes-tament, soos: Wie is God en wat doen Hy? Hoe lyk die mens en die wêreld waarin hy leef? Hoe moet gelowiges in die praktyk leef? Wat doen die Heilige Gees alles? Wat vertel die Nuwe Testament oor die ein-de?
Ontdek die boodskap van die Nuwe Tes-tament ondersoek hoe die temas van die Nuwe-Testamentiese boodskap ineenskakel en uitein-delik ’n verstaanbare geheelbeeld vorm.

SKRYWERS
Jan van der Watt is ’n internasionaal erkende teoloog en die bekroonde skrywer, redakteur of medewerker van meer as 45 boeke en byna 150 akademiese artikels. Hy is die hoofredakteur van die Review of Biblical Literature, ’n subredakteur van De Gruyters International Encyclopedia of the Bible and Its Reception en senior redakteur van die Oxford Dictionary of the Bible and Ethics. Jan is ook ’n gesogte spreker by internasionale teologiese konferensies. Hy was professor en hoof van die Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap aan die Universiteit van Pretoria en het al by universiteite in Europa, die VSA, Korea en Rusland gedoseer. Tans is hy professor aan die Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland, en buitengewone professor in Nuwe Testament, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom.

Francois Tolmie is tans die departementshoof en professor in Nuwe Testament aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy navorsing is veral gerig op die Johannesevangelie en die Briewe van Paulus.