Leesrooster – Advent 2018 tot Koninkrykstyd 2019

R120.00

Nuwe ontwerp en aanslag

  • Die fokus val nou meer op bruikbaarheid.
  • Die bydraes is daarom baie meer kernagtig.
  • Elke week se bydraes strek oor slegs 2 bladsye.

 Leesrooster vir lidmate – Advent 2018 tot Koninkrykstyd 2019 – volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Dit moedig lesers aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar.

Leesrooster vir lidmate kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees.

 

SKU: 9781776160044 Categories: , , , ,

Description

SUBTITEL: Seisoene en feeste in die lewe van gemeentes in Afrika

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 136

INHOUD

Leesrooster vir lidmate bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg. Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Leesrooster vir lidmate is vanjaar gegrond op Jaar C van die RCL.

Omdat Leesrooster vir lidmate aansluit by die seisoene van die kerkjaar, moedig dit lidmate aan om al die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Voor elke seisoen van die kerkjaar begin, is daar agtergrondinligting oor daardie spesifieke seisoen.

Leesrooster vir lidmate sluit ook aan by die Seisoen van Luister se Luistersiklus en behandel elke week ’n ander teksgedeelte. Elke dag van die week word daar vanuit ’n ander hoek op hierdie teksgedeelte gefokus. Dit help lesers om ’n leesmetode te ontwikkel wat hulle help om die Bybeltekste vanuit verskillende perspektiewe te oordink. Dit ontwikkel by lesers die besef dat verskillende perspektiewe op die teks verskillende vrae ontlok, om uiteindelik verskillende insigte en antwoorde te bied. Deur die fokusteks bring Leesrooster vir lidmate ook eenheid tussen die erediens, huisgodsdiens en groepgesprekke.

Die volgende bylaes is beskikbaar by www.leesrooster.co.za:

  • Hoe kan ons die Bybel lees sodat ons dit beter kan verstaan?
  • Agtergrondinligting oor die Revised Common Lectionary (RCL)
  • Agtergrondinligting oor die gereformeerde belydenisskrifte
  • Sewe geloofsgewoontes.

Leesrooster vir lidmate kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees.

SKRYWERS

Leesrooster vir lidmate is saamgestel deur lede van ’n navorsingsgroep van Communitas (voorheen Buvton), en dié lede kom almal uit die VGKSA en die NG Kerk.