Die Bybelboek-reeks is 'n Bybelstudiereeks van 20 boeke wat onder gelys word. Die studies word in 'n baie toeganklike en lesersvriendelike styl aangebied vir die moderne leser. Die Bybelstudies sluit sinvolle gespreksvrae vir Bybelstudiegroepe en kleingroepe in. Hierdie reeks is spesiaal ontwerp vir groepe, maar kan ook deur individue gebruik word. Dit sal ook geskik wees vir gemeentereekse. KLIEK HIER vir toegang na die volledige lys.

Openbaring

Openbaring (NUUT)

Prys: R180.00

Hierdie interpretasie van die boek Openbaring sluit aan by die eerste-eeuse wêreld waarin astrologie en mitologie ʼn baie groot rol in mense se lewe gespeel het. Johannes ken die figure wat die mense in die hemel gesien het. Hy weet dié figure is vir die mense van sy tyd baie belangrik. Hy weet die mense glo hierdie figure leef en beïnvloed hulle lewe.

LEES MEER   l   KOOP HIER

1 & 2 Timoteus en Titus

1 & 2 Timoteus en Titus (NUUT)

Prys: 130.00

Paulus is in die tronk wanneer hy hierdie briewe skryf. Timoteus skaam hom vir Petrus. Titus probeer die evangelie tussen ʼn klomp barbare verkondig. Rondreisende predikers kom krap alles deurmekaar in die gemeente in Efese. Boonop is keiser Nero ʼn faktor om mee rekening te hou. Hy skroom nie om die Christene in teer te doop en aan die brand te steek nie.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Jona

Jona

Prys: R50.00

Jona is ʼn baie kort storie. Ons ken dié storie. Almal weet van die groot vis, maar nie almal weet van die diere wat rouklere aangetrek het nie. Maar wat sê die storie van Jona vir ons oor God? God is die God van die hemel wat die see en die vasteland gemaak het, wat die groot storm laat ophou, wat die groot vis stuur, wat afsien van die ramp wat Hy oor die groot stad Nineve wou stuur, wat oornag ʼn plantjie laat opkom, wat vir die diere omgee.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Handelinge 1 – 12

Handelinge 1 – 12

Prys: R150.00

Het jy jou al afgevra: “Waar kom ek vandaan?” Of: “Hoe kom ek hier?”
Lukas het die boek Handelinge vir die gemeente in Efese geskryf om lig te werp op hulle ontstaansvraag. Hulle het ongeveer drie geslagte ná Pau­lus geleef. Hy het hulle gemeente gestig. In die stad Efese is daar Johannes-Christene, en daar is Paulus-Christene, ʼn klein minderheid in ʼn groot stad. 

LEES MEER   l   KOOP HIER

Handelinge 13 – 28

Handelinge 13 – 28

Prys: R160.00

In die tweede deel van die boek Handelinge wil Lukas steeds vir die gemeente in Efese wys dat hulle van ver af kom en dat hulle diep gewortel is. Met die eerste oogopslag lyk dit of Paulus die sentrale figuur in hierdie vertelling is. Op ʼn verskuilde manier wys Lukas egter vir ons dat God die Een is wat hier aan die werk is. Paulus is maar net ʼn instrument in God se hand.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Jesaja 1 – 12

Jesaja 1 – 12

Prys: R120.00

Jesaja was tussen 742 en 701 vC ʼn profeet in Juda en Jerusalem. Eeue later lees en interpreteer gelowiges steeds sy woorde. Jesaja het die Here se wil bekendgemaak in ʼn wêreld waarin konings hulle aan mag vergryp het. Nie net die konings van die piepklein Juda nie, maar ook die magtige Assiriese Ryk en Babiloniese Ryk het hulle hieraan skuldig gemaak.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Jesaja 13 – 27

Jesaja 13 – 27

Prys: R120.00

Vanuit sy verhouding met die Here het Jesaja op ʼn sekere manier na die wêreld gekyk, dit geïnterpreteer en dan gesê: “So sê die Here …” Hierdie paar hoofstukke in die boek Jesaja word gekenmerk deur Godsprake oor die nasies. Hierdie uitsprake is aan Juda gerig en was bedoel om vir hulle perspektief te gee.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Jesaja 28 – 39

Jesaja 28 – 39

Prys: R150.00

Die Here kla die nasies én sy volk aan. Wat is die aanklag? Onreg! Onreg het verskillende gedaantes. Dié wat hulle aan onreg skuldig maak, pluk die een of ander tyd die vrugte daarvan. Soos hoogmoed, kom ook onreg tot ʼn val.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Markus 1 – 8

Markus 1 – 8

Prys: R180.00

Markus se Evangelie is ʼn antwoord aan gelowiges op dié vrae wat ontstaan wanneer ons ly, swaarkry en vervolg word. Op ʼn meesterlike manier maak Markus ons, sy lesers, toeskouers op die pad wat Jesus na die kruis geloop het. 

LEES MEER   l   KOOP HIER

Markus 8 – 16

Markus 8 – 16

Prys: R180.00

Markus skryf in ongeveer 65 nC vir gelowiges in Rome. Nero maai hulle af. Wonders bevry hulle nié uit sy wrede kloue nie. Die Jesus-gebeure inspireer hulle om hulle kruise deur die strate van Rome op pad na hulle dood te dra. Volgelinge van die Een wat gekruisig is. Markus laat ons egter besef in God se wêreld is die kruis die teken van sy liefde vir ons. Hy wys vir ons sy omgee tot in die dood.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Prediker

Prediker

Prys: R120.00

Die vrae waarmee die Prediker geworstel het, is ook óns vrae: Waarom leef ek? Waarvoor sloof ek my af? Om hierdie vrae te beantwoord, neem die Prediker ons op ʼn opwindende, maar soms ook worstelende reis.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Rut

Rut

Prys: R45.00

Die boek Rut gee ʼn mens ʼn rilling van lekkerkry. Dit is ʼn liefdesnovelle met genoeg spanning en humor om jou tydens ʼn Sondagmiddag se lees te boei. En wanneer jy klaar gelees het, kom jy agter jy dink nuut oor mense wat anders as jy is.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Matteus 1 – 16

Matteus 1 – 16

Prys: R250.00

In Matteus se weergawe van die Jesus-gebeure is daar baie rolspelers soos:

• Maria en Josef

• die sterrekykers uit die ooste

• Johannes die Doper en koning Herodes

• Petrus se skoonma

• Tollenaars en sondaars

• ʼn Romeinse offisier en ʼn Kanaänitiese vrou.

LEES MEER   l   KOOP HIER

---
Matteus 17 – 28

Matteus 17 – 28

Prys: R150.00

Matteus 17 begin met drie bang dissipels. Matteus 28 eindig met twee bang vroue. Tydens die verheerliking op die berg, toe Jesus se voorkoms voor hulle oë verander het, het Jesus sy dissipels aangeraak en vir hulle gesê: “Moenie bang wees nie.”

LEES MEER   l   KOOP HIER

Jakobus

Jakobus

Prys: R75.00

Het jy al vreemd gevoel op ʼn plek en gewonder of jy regtig daar hoort? Dit is hoe die mense wat Jakobus se brief die eerste keer gehoor het in hulle omgewing gevoel het. Vreemd, uitgelewer en met ʼn diep hunkering na hulle plek van herkoms, êrens waar hulle tog net kan tuis wees.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Genesis 1 – 11

Genesis 1 – 11

Prys: 100.00

ʼn Venster op ons Vader is ʼn interpretasie van Genesis 1 – 11 wat antwoorde probeer gee op ons vrae oor hierdie teksgedeelte. In Genesis 1 – 11 ontdek ons die God wat begrip en geduld en genade het met naïewe, astrante, arrogante en magsugtige mense.

LEES MEER   l   KOOP HIER

Genesis 12 – 28

Genesis 12 – 28

Prys: R120.00

Dit is God wat die eerste stap neem en vir Abram sê: Ek wil jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dit is God wat twee onvrugbare mense kies om die ouers van vele te word. Hy gebruik ʼn swerwer om te wys wat per­manensie is. Hy gebruik ʼn verwerpte ma en seun om te wys wat ware omgee is. Hy neem Isak, wat maar die skaduwee van sy pa is, en maak hom iemand wat wys wie God is. 

LEES MEER   l   KOOP HIER

Genesis 28 – 50

Genesis 28 – 50

Prys: R150.00

SUBTITEL: Aardjie na sy vaartjie? Die verhaal van Jakob en Josef. Met gespreksvrae vir Bybelstudiegroepe en kleingroepe FORMAAT: Boek AANTAL BLADSY: 248 OPSOMMING: Jakob en Josef – pa en seun, dag en nag, bedrieër en volmaakte, en dan nog die hele moeilike familie. In die verhaal van Jakob en Josef en hulle familie sal jy jouself én die wonderlike God raaklees. 

LEES MEER   l   KOOP HIER

1 Korintiërs

1 Korintiërs

Prys: R160.00

Ons almal het seker al die een of ander tyd gewonder: Waarom dink almal nie soos ek nie? Dit sou alles soveel makliker gemaak het. Ons werklikheid is egter een van verskille. En dit is waaroor Paulus se eerste brief aan die Korintiërs gaan. Die groot probleem in hierdie gemeente was die verskille tussen gemeentelede – tussen armes en rykes, mans en vroue en mense wat God nie dieselfde beleef het nie. 

LEES MEER   l   KOOP HIER

2 Korintiërs

2 Korintiërs

Prys: R150.00

Die brief wat ons as 2 Korintiërs ken, is ʼn intieme kykie op hoe verhoudings tussen mense as gevolg van misverstande en mis­plaaste verwagtings kan skeefloop. Die gemeente in Korinte het gedink Paulus het hulle nie lief nie omdat hy nie by hulle geld wou neem vir sy lewensonderhoud nie. Paulus wou hulle egter leer om nie op eer en posisie ingestel te wees nie. 

LEES MEER   l   KOOP HIER

Vir meer inligting en bestellings, kontak asb vir BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za. Besoek gerus ook ons webblad by bybelmedia.org.za