Vir die Belydenisfase is daar vyf produkte om van te kies. 

Altyd daar is ons nuutste produk  met 22 ontmoetings vir finalejaarkatkisante wat verhale en stories gebruik om hulle te help om God te leer ken en die Here elke dag in hulle lewe raak te sien.

ALTYD DAAR (NUUT)

Deur die verhale en stories wat in Altyd daar saamgevat is, en die vrae oor hoe dit jongmense raak, help die skrywers die jongmense om die Bybel nuut te hoor en God nuut te sien.

Altyd daar - Gespreksgids

Prys vir 1 tot 9 – R90,00 elk

Prys vir 10 of meer – R80,00 elk

KOOP HIER

Altyd daar - Leiersgids

Prys: R135,00

KOOP HIER

---

Belydenis van geloof -gespreksgids

Prys: R70,00

KOOP HIER

n Gids vir volwassenis wat belydenis van geloof wil aflê.  Hierdie boek fokus op die kern van wat ons glo, en hoe ons dan leef op grond van wat ons glo.  

Belydenis van geloof vir mense van enige ouderdom

---

G8 - Verwoord en leef wat jy glo

8 gesprekke voor belydenisaflegging

Die gedagte agter die G8-program is om die basiese leer van die kerk eenvoudig saam te vat. Hierdie ontmoetings gee vir jou ʼn hulpmiddel om geloof werklik te verstaan en dit prakties uit te leef.

Pakket sluit in: 

ʼn Werkboek vir jongmense/volwassenes.

Prys: R65,00

KOOP HIER

ʼn DVD met die handleiding vir aanbieder, videosnitte, hulpmiddels en ʼn kampgids

Prys: R135,00

KOOP HIER

---

GERAT … om jongmense te begelei

Toerusting vir kategete en jeugwerkers

Prys: R180,00

KOOP HIER 

Die kursusse fokus op vier temas: verhoudings, vrae, groeipyne en issues. Elk van die vier temas gaan saam met die DVD-snit as agtergrond vir of inleiding tot die betrokke tema.  Tydens die kursus kyk die groep na hierdie DVD-snitte en bespreek dan die vrae wat in die handleiding is.    Elk van die vier temas word ook aangevul met sewe klanksnitte op ‘n CD.

---

Geloof wat rêrig is

Bybeldagboek vir die katkisant in die belydenisgroep

Prys: R95,00

KOOP HIER

Hierdie werkboek bevat 38 lesse, ‘n bylae oor die ander kerke, geloofsvorme en godsdienste, asook die Formuliere van Eenheid.

---

Geloof wat rêrig is

Handboek vir die kategeet van die belydenisgroep 

Prys: R150,00

KOOP HIER

Die leerplan bestaan uit twee hoofkomponente:  die geloofsbelydenis en die tien gebooie.  Die handbook bevat riglyne oor die kenmerke van jongmense in die belydenisgroep.  Elke ontmoeting is volledig uitgewerk.

---

Vir meer inligting en bestellings, kontak asb BYBEL-MEDIA HANDEL by 0860 26 33 42 of bestel@bmedia.co.za. Besoek gerus ook ons webblad by bybelmedia.org.za