Search Results for: "die bybel praat vandag"

Die Bybel praat vandag 4 – God se droom vir die lewe
Hierdie bundel is die vierde publikasie in ʼn reeks preekhulpe. Die tema van die preke in hierdie bundel is die Tien Gebooie. Die hoofdoel van die boeke in hierdie reeks is om predikers, ouderlinge en enige ander gemeenteleiers of mense in staat te stel om volledige eredienste te lei. Hoewel baie gemeenteleiers die vermoë het om hulle eie preke te maak en baie goed te vaar in hulle openbare optrede, het ons almal steeds gedagtes nodig om ons te inspireer. Hopelik bied hierdie bundel ’n paar gedagtes wat sinvol gebruik kan word. Elke preek is ingebed in ’n liturgie wat gebruik kan word om die diens makliker te laat vloei.
Die Bybel praat vandag 2 – God sorg vir ons
Hierdie bundel is spesifiek gemik op gemeenteleiers wat eredienste moet lei. Dit bestaan uit vyftien volledige eredienste, onder andere vir Kersfees, Goeie Vrydag, Paassondag en Pinkstersondag. ’n Volledige kinder- en roudiens is ook ingesluit.